Hungarian-English dictionary »

szerenád meaning in English

HungarianEnglish
szerenád főnév

serenade [serenades]◼◼◼ noun
[UK: ˌse.rə.ˈneɪd] [US: ˌse.rə.ˈneɪd]

serenata noun
[UK: sˌerənˈɑːtə] [US: sˌerənˈɑːɾə]

szerenádot ad

serenade[UK: ˌse.rə.ˈneɪd] [US: ˌse.rə.ˈneɪd]

szerenádot adó főnév

serenader noun
[UK: ˌsɛrɪˈneɪdə ] [US: ˌsɛrəˈneɪdər ]

szerenádot játszó főnév

serenader noun
[UK: ˌsɛrɪˈneɪdə ] [US: ˌsɛrəˈneɪdər ]

szerenádoz (vknek) ige

serenade [serenaded, serenaded, serenading, serenades]◼◼◼ verb
[UK: ˌse.rə.ˈneɪd] [US: ˌse.rə.ˈneɪd]

szerenádozó főnév

serenader noun
[UK: ˌsɛrɪˈneɪdə ] [US: ˌsɛrəˈneɪdər ]

hajnali szerenád főnév

aubade noun
[UK: ˈɔːbeɪd] [US: ˈɔːbeɪd]

You can find it in:

HungarianEnglish