Hungarian-English dictionary »

szempont meaning in English

HungarianEnglish
szempont főnév

way [ways]◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

point [points]◼◼◼ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

point of view◼◼◻ noun
[UK: pɔɪnt əv vjuː] [US: ˈpɔɪnt əv ˈvjuː]

aspect [aspects]◼◼◻ noun
[UK: ˈæ.spekt] [US: ˈæ.spekt]

perspective [perspectives]◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈspek.tɪv] [US: pər.ˈspek.tɪv]

standpoint [standpoints]◼◼◻ noun
[UK: ˈstændpɔɪnt] [US: ˈstænd.ˈpɔɪnt]

angle [angles]◼◼◻ noun
[UK: ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈæŋ.ɡl̩]

respect [respects]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈspekt] [US: rə.ˈspekt]

consideration [considerations]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

regard◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

criterion [criteria]◼◻◻ irregular noun
[UK: kraɪ.ˈtɪə.rɪən] [US: kraɪ.ˈtɪ.riən]

viewpoint [viewpoints]◼◻◻ noun
[UK: ˈvjuːpɔɪnt] [US: ˈvjuː.ˈpɔɪnt]

sight [sights]◼◻◻ noun
[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

slant [slants] noun
[UK: slɑːnt] [US: sˈlænt]

by-motive noun
[UK: baɪ ˈməʊ.tɪv] [US: baɪ ˈmoʊ.tɪv]

standing-point noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈstænd.ɪŋ ˈpɔɪnt]

view-pint noun
[UK: vjuː paɪnt] [US: ˈvjuː ˈpaɪnt]

szempontjából

importantly◼◼◼[UK: ɪm.ˈpɔːtnt.li] [US: ˌɪm.ˈpɔːr.tənt.li]

a legfontosabb szempont főnév

crux (crux of the matter) [cruces] noun
[UK: krʌks] [US: ˈkrəks]

bizonyos szempontból

in a way◼◼◼[UK: ɪn ə ˈweɪ] [US: ɪn ə ˈweɪ]

in some ways◼◼◼[UK: ɪn sʌm ˈweɪz] [US: ɪn ˈsəm ˈweɪz]

cél szempontjából főnév

pessimum noun
[UK: pˈesɪməm] [US: pˈesɪməm]

ebből a szempontból

in this regard◼◼◼[UK: ɪn ðɪs rɪ.ˈɡɑːd] [US: ɪn ðɪs rə.ˈɡɑːrd]

egészségügyi szempontból (hygienice) határozószó

hygienically adverb
[UK: haɪ.ˈdʒiː.nɪk.l̩i] [US: haɪ.ˈdʒiː.nɪk.l̩i]

egészségügyi szempontból megjavít (állapotot, vidéket) ige

sanify verb
[UK: sˈanɪfˌaɪ] [US: sˈænᵻfˌaɪ]

egy bizonyos szempontból

in one way[UK: ɪn wʌn ˈweɪ] [US: ɪn wʌn ˈweɪ]

elméleti szempontból határozószó

academically◼◼◼ adverb
[UK: ˌæk.ə.ˈde.mɪk.l̩i] [US: ˌæk.ə.ˈde.mɪk.l̩i]

eltérő szempont

divergent point of view[UK: daɪ.ˈvɜː.dʒənt pɔɪnt əv vjuː] [US: daɪ.ˈvɝː.dʒənt ˈpɔɪnt əv ˈvjuː]

emelkedett erkölcsi szempontok

high principles[UK: haɪ ˈprɪn.səp.l̩z] [US: ˈhaɪ ˈprɪn.səp.l̩z]

erkölcsi szempontok

high principles[UK: haɪ ˈprɪn.səp.l̩z] [US: ˈhaɪ ˈprɪn.səp.l̩z]

etikai szempontból határozószó

ethically◼◼◼ adverb
[UK: ˈe.θɪk.l̩i] [US: ˈe.θɪk.ə.li]

ez a legfontosabb szempont

the thing is this[UK: ðə ˈθɪŋ ɪz ðɪs] [US: ðə ˈθɪŋ ˈɪz ðɪs]

faji szempontból határozószó

racially◼◼◼ adverb
[UK: ˈreɪ.ʃə.li] [US: ˈreɪ.ʃə.li]

fizikai szempontból határozószó

physically◼◼◼ adverb
[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩i] [US: ˈfɪ.zɪk.ə.li]

fizikai szempontok

physical aspects[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈæ.spekts] [US: ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈæ.spekts]

szempontok

merits[UK: ˈme.rɪts] [US: ˈme.rəts]

földtani szempontból megvizsgál ige

geologize [geologized, geologized, geologizing, geologizes] verb
[UK: dʒɪ.ˈɒ.lə.dʒaɪz] [US: dʒiː.ˈɑː.lə.dʒaɪz]

hangsúly szempontjából határozószó

tonically adverb
[UK: ˈtɒnɪk(ə)li ] [US: ˈtɑnɪk(ə)li ]

házasságkötés szempontjából

hymeneally[UK: hˈaɪmənˌiəli] [US: hˈaɪmənˌiəli]

izotópok szempontjából határozószó

isotopically adverb
[UK: ˌaɪsətˈɒpɪkli] [US: ˌaɪsətˈɑːpɪkli]

12

You can find it in:

HungarianEnglish