Hungarian-English dictionary » szempont meaning in English

HungarianEnglish
szempont főnév

angle noun
[UK: ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈæŋ.ɡl̩]

aspect noun
[UK: ˈæ.spekt] [US: ˈæ.spekt]

by-motive noun
[UK: baɪ ˈməʊ.tɪv] [US: baɪ ˈmoʊ.tɪv]

consideration noun
[UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

perspective noun
[UK: pə.ˈspek.tɪv] [US: pər.ˈspek.tɪv]

point noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

point of view noun
[UK: pɔɪnt əv vjuː] [US: ˈpɔɪnt əv ˈvjuː]

regard noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

respect noun
[UK: rɪ.ˈspekt] [US: rə.ˈspekt]

sight noun
[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

slant noun
[UK: slɑːnt] [US: sˈlænt]

standing-point noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈstænd.ɪŋ ˈpɔɪnt]

standpoint noun
[UK: ˈstændpɔɪnt] [US: ˈstænd.ˈpɔɪnt]

view-pint noun
[UK: vjuː paɪnt] [US: ˈvjuː ˈpaɪnt]

viewpoint noun
[UK: ˈvjuːpɔɪnt] [US: ˈvjuː.ˈpɔɪnt]

way noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

szempontjából határozószó

importantly adverb
[UK: ɪm.ˈpɔːtnt.li] [US: ˌɪm.ˈpɔːr.tənt.li]

a legfontosabb szempont

crux (crux of the matter)[UK: krʌks] [US: ˈkrəks]

bizonyos szempontból

in a way[UK: ɪn ə ˈweɪ] [US: ɪn ə ˈweɪ]

in some ways[UK: ɪn sʌm ˈweɪz] [US: ɪn ˈsəm ˈweɪz]

cél szempontjából főnév

pessimum noun
[UK: pˈesɪməm] [US: pˈesɪməm]

ebből a szempontból

in this regard[UK: ɪn ðɪs rɪ.ˈɡɑːd] [US: ɪn ðɪs rə.ˈɡɑːrd]

egészségügyi szempontból (hygienice) határozószó

hygienically adverb
[UK: haɪ.ˈdʒiː.nɪk.l̩i] [US: haɪ.ˈdʒiː.nɪk.l̩i]

egészségügyi szempontból megjavít (állapotot, vidéket)

sanify[UK: sˈanɪfˌaɪ] [US: sˈænᵻfˌaɪ]

egy bizonyos szempontból

in one way[UK: ɪn wʌn ˈweɪ] [US: ɪn wʌn ˈweɪ]

elméleti szempontból határozószó

academically adverb
[UK: ˌæk.ə.ˈde.mɪk.l̩i] [US: ˌæk.ə.ˈde.mɪk.l̩i]

eltérő szempont

divergent point of view[UK: daɪ.ˈvɜː.dʒənt pɔɪnt əv vjuː] [US: daɪ.ˈvɝː.dʒənt ˈpɔɪnt əv ˈvjuː]

emelkedett erkölcsi szempontok

high principles[UK: haɪ ˈprɪn.səp.l̩z] [US: ˈhaɪ ˈprɪn.səp.l̩z]

erkölcsi szempontok

high principles[UK: haɪ ˈprɪn.səp.l̩z] [US: ˈhaɪ ˈprɪn.səp.l̩z]

etikai szempontból határozószó

ethically adverb
[UK: ˈe.θɪk.l̩i] [US: ˈe.θɪk.ə.li]

ez a legfontosabb szempont

the thing is this[UK: ðə ˈθɪŋ ɪz ðɪs] [US: ðə ˈθɪŋ ˈɪz ðɪs]

faji szempontból határozószó

racially adverb
[UK: ˈreɪ.ʃə.li] [US: ˈreɪ.ʃə.li]

fizikai szempontból határozószó

physically adverb
[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩i] [US: ˈfɪ.zɪk.ə.li]

fizikai szempontok

physical aspects[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈæ.spekts] [US: ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈæ.spekts]

szempontok

merits[UK: ˈme.rɪts] [US: ˈme.rəts]

földtani szempontból megvizsgál ige

geologize verb
[UK: dʒɪ.ˈɒ.lə.dʒaɪz] [US: dʒiː.ˈɑː.lə.dʒaɪz]

hangsúly szempontjából határozószó

tonically adverb
[UK: ˈtɒnɪk(ə)li ] [US: ˈtɑnɪk(ə)li ]

házasságkötés szempontjából

hymeneally[UK: hˈaɪmənˌiəli] [US: hˈaɪmənˌiəli]

izotópok szempontjából határozószó

isotopically adverb
[UK: ˌaɪsətˈɒpɪkli] [US: ˌaɪsətˈɑːpɪkli]

kedvező vk szempontjából GB

favourable to somebody[UK: ˈfeɪ.və.rəb.l̩ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfeɪ.və.rəb.l̩ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies