Hungarian-English dictionary »

sprotni (sprattus sprattus) meaning in English

HungarianEnglish
sprotni (Sprattus sprattus) főnév

brisling [brislings]◼◼◼ noun
[UK: brˈɪslɪŋ] [US: brˈɪslɪŋ]

sprat [sprats]◼◼◻ noun
[UK: spræt] [US: spræt]

bristling [bristlings] noun
[UK: ˈbrɪs.l̩.ɪŋ] [US: ˈbrɪs.l̩.ɪŋ]

European sprat noun
[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən spræt] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən spræt]

skipper [skippers] noun
[UK: ˈskɪ.pə(r)] [US: ˈskɪ.pər]

You can find it in:

HungarianEnglish