Hungarian-English dictionary »

sophora meaning in English

HungarianEnglish
Sophora főnév

Sophora [Sophora]◼◼◼ noun
[UK: sˈɒfɔːrə] [US: sˈɑːfoːrə]

japánakác (Sophora japonica, Styphnolobium japonicum) főnév

sophora noun
[UK: sˈɒfɔːrə] [US: sˈɑːfoːrə]

közönséges pagodafa (Sophora japonica, Styphnolobium japonicum)

Chinese scholar[UK: tʃaɪ.ˈniːz ˈskɒ.lə(r)] [US: tʃaɪ.ˈniːz ˈskɑː.lər]

Japanese pagodatree[UK: ˌdʒæ.pə.ˈniːz pə.ˈɡəʊ.də.triː] [US: ˌdʒæ.pə.ˈniːz pə.ˈɡəʊ.də.triː]

pagoda tree [pagoda trees] noun
[UK: pə.ˈɡəʊ.də triː] [US: pəˈɡo.ʊ.də ˈtriː]

sophora noun
[UK: sˈɒfɔːrə] [US: sˈɑːfoːrə]

szofóra (Sophora japonica, Styphnolobium japonicum)

pagoda-tree[UK: pə.ˈɡəʊ.də triː] [US: pəˈɡo.ʊ.də ˈtriː]

You can find it in:

HungarianEnglish