Hungarian-English dictionary »

seos meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
Showing results for seo
Search instead for seos
EnglishHungarian
Seoul noun
[UK: səʊl]
[US: soʊl]

Szöul (Dél-Koreafővárosa)◼◼◼ főnév

caseous adjective
[UK: ˈkeɪ.sɪəs]
[US: ˈkeɪ.siːəs]

sajtos◼◼◼ melléknév

caseous necrosis [caseous necroses] noun
[UK: ˈkeɪ.sɪəs ne.ˈkrəʊ.sɪs]
[US: ˈkeɪ.siːəs neˈkro.ʊ.sɪs]

elsajtosodás (caseatio) főnév

sajtos elhalás (caseatio) főnév

sajtos nekrózis (caseatio) főnév

disrelish (bad taste, nauseousness) noun
[UK: dɪs.ˈre.lɪʃ]
[US: dɪs.ˈre.lɪʃ]

undor főnév

undorodás főnév

utálat főnév

disrelish (make nauseous) verb
[UK: dɪs.ˈre.lɪʃ]
[US: dɪs.ˈre.lɪʃ]

undorodik (vmt)ől ige

gaseous adjective
[UK: ˈɡæ.sɪəs]
[US: ˈɡæ.siəs]

gáznemű◼◼◼ melléknév

gaseous body [UK: ˈɡæ.sɪəs ˈbɒ.di]
[US: ˈɡæ.siəs ˈbɑː.di]

légnemű test

gaseous state noun

gáz halmazállapot◼◼◼ főnév

German measles (rubella, three-day measles, epidemic roseola) noun
[UK: ˈdʒɜː.mən ˈmiːz.l̩z]
[US: ˈdʒɝː.mən ˈmiːz.l̩z]

rózsahimlő (rubeola, rubella)◼◼◼ főnév

gnoseology noun
[UK: nəʊsˈɒlədʒi]
[US: noʊsˈɑːlədʒi]

ismeretelmélet főnév

griseous adjective
[UK: ɡrˈaɪsiəs]
[US: ɡrˈaɪsiəs]

foltos szürke melléknév

gyöngyszürke melléknév

kékesszürke melléknév

őszes melléknév

gypseous adjective
[UK: ˈdʒɪp.sɪəs]
[US: ˈdʒɪp.siːəs]

gipsz… melléknév

gipszes melléknév

interosseous adjective
[UK: ˌɪntərˈɒsiəs]
[US: ˌɪntɚrˈɑːsiəs]

csontok közötti (interosseus)◼◼◼ melléknév

museological adjective
[UK: mjˌuːsɪəlˈɒdʒɪkəl]
[US: mjˌuːsɪəlˈɑːdʒɪkəl]

muzeológiai melléknév

museologist noun
[UK: mjˌuːsɪˈɒlədʒˌɪst]
[US: mjˌuːsɪˈɑːlədʒˌɪst]

muzeológus főnév

museology noun
[UK: mjˌuːsɪˈɒlədʒi]
[US: mjˌuːsɪˈɑːlədʒi]

muzeológia főnév

nauseous adjective
[UK: ˈnɔː.sɪəs]
[US: ˈnɒ.ʃəs]

émelyítő◼◼◼ melléknév

undorító◼◼◼ melléknév

undok◼◼◻ melléknév

émelygős◼◻◻ melléknév

émelygést keltő melléknév

utálatos melléknév

nauseously adverb
[UK: ˈnɔːsjəsli ]
[US: ˈnɔʃəsli ]

émelyítően határozószó

osseous adjective
[UK: ˈɒ.sɪəs]
[US: ˈɒ.sɪəs]

csontos (osseus)◼◼◼ melléknév

csontszerű◼◼◻ melléknév

osseous tissue noun
[UK: ˈɒ.sɪəs ˈtɪ.ʃuː]
[US: ˈɒ.sɪəs ˈtɪ.ˌsjuː]

csontszövet (tela ossea)◼◼◼ főnév

phaseout noun
[UK: ˈfeɪ.ˌzɑːwt]
[US: ˈfeɪ.ˌzɑːwt]

fokozatos megszüntetés főnév

kivonás főnév

phraseogram noun
[UK: frˈeɪsəɡrˌam]
[US: frˈeɪsəɡrˌæm]

gyorsírásjel főnév

phraseological adjective
[UK: ˌfreɪ.zɪə.ˈlɒ.dʒɪkəl]
[US: ˌfreɪ.ziːə.ˈlɑː.dʒɪkəl]

frazeológiai melléknév

kifejezésbeli◼◼◻ melléknév

phraseology noun
[UK: ˌfreɪ.zɪ.ˈɒ.lə.dʒi]
[US: ˌfre.zi.ˈɒ.lɒ.dʒi]

frazeológia◼◼◼ főnév

12

You can find it in:

HungarianEnglish