Hungarian-English dictionary »

rovarlárva hasi részén levő lábszerű kinövés meaning in English

HungarianEnglish
rovarlárva hasi részén levő lábszerű kinövés főnév
áll

proleg [prolegs] noun
[UK: prˈəʊləɡ] [US: prˈoʊləɡ]

You can find it in:

HungarianEnglish