Hungarian-English dictionary »

remegő meaning in English

HungarianEnglish
remegő

trembling◼◼◼ noun
[UK: ˈtrem.bl̩ɪŋ] [US: ˈtrem.bl̩ɪŋ]

shaky [shakier, shakiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈʃeɪk.i] [US: ˈʃeɪk.i]

quivering◼◼◻ noun
[UK: ˈkwɪ.vər.ɪŋ] [US: ˈkwɪ.vər.ɪŋ]

shaking◼◼◻ adjective
[UK: ˈʃeɪkɪŋ] [US: ˈʃeɪkɪŋ]

quavering◼◼◻ adjective
[UK: ˈkweɪ.vər.ɪŋ] [US: ˈkweɪ.vər.ɪŋ]

shuddering◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃʌ.dər.ɪŋ] [US: ˈʃʌ.dər.ɪŋ]

quaking◼◻◻ noun
[UK: ˈkweɪkɪŋ] [US: ˈkweɪkɪŋ]

vibrant◼◻◻ adjective
[UK: ˈvaɪ.brənt] [US: ˈvaɪ.brənt]

trembly◼◻◻ adjective
[UK: ˈtrem.bli] [US: ˈtrem.bli]

flickery◼◻◻ noun
[UK: flˈɪkəri] [US: flˈɪkɚri]

quavery◼◻◻ adjective
[UK: ˈkweɪ.və.rɪ] [US: ˈkweɪ.və.riː]

shaken◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃeɪkən] [US: ˈʃeɪkən]

vacillating◼◻◻ adjective
[UK: ˈvæ.sɪ.leɪt.ɪŋ] [US: ˈvæ.sə.ˌlet.ɪŋ]

vibrating◼◻◻ adjective
[UK: vaɪ.ˈbreɪt.ɪŋ] [US: ˈvaɪ.bret.ɪŋ]

aflutter adjective
[UK: ə.ˈflə.tə(r)] [US: ə.ˈflə.tər]

aquiver noun adjective

ashake noun
[UK: əʃˈeɪk] [US: əʃˈeɪk]

aspen [aspens] noun
[UK: ˈæ.spən] [US: ˈæ.spən]

doddering adjective
[UK: ˈdɒ.dər.ɪŋ] [US: ˈdɑː.dər.ɪŋ]

quaky adjective
[UK: ˈkweɪk.ɪ] [US: ˈkweɪk.iː]

tremulant◼◼◼ adjective
[UK: ˈtre.mjʊ.lənt] [US: ˈtre.mjʊ.lənt]

trepidant noun
[UK: trɪp.ɪ.dənt] [US: trɪp.ɪ.dənt]

remegő biz

dithered adjective
[UK: ˈdɪ.ðəd] [US: ˈdɪ.ðəd]

doddery noun
[UK: ˈdɒ.də.ri] [US: ˈdɒ.də.ri]

remegő (tremibundus, tremulus, vibratus) melléknév

atremble◼◼◼ adjective
[UK: ˈatrembəl] [US: ˈætrembəl]

aquake adjective
[UK: ˈakweɪk] [US: ˈækweɪk]

remegő (tremulosus) melléknév

tremulous◼◼◼ adjective
[UK: ˈtre.mjʊ.ləs] [US: ˈtre.mjə.ləs]

remegő ember főnév

trembler [tremblers]◼◼◼ noun
[UK: ˈtrem.blə] [US: ˈtrem.blər]

remegő hangon határozószó

quaveringly adverb
[UK: ˈkweɪvərɪŋli ] [US: ˈkweɪvərɪŋli ]

remegő hangon beszél

bleat[UK: bliːt] [US: bliːt]

twitter[UK: ˈtwɪ.tə(r)] [US: ˈtwɪ.tər]

remegő személy főnév

trembler [tremblers] noun
[UK: ˈtrem.blə] [US: ˈtrem.blər]

remegő tárgy főnév

trembler [tremblers] noun
[UK: ˈtrem.blə] [US: ˈtrem.blər]

remegőn határozószó

quakingly adverb
[UK: ˈkweɪkɪŋli ] [US: ˈkweɪkɪŋli ]

remegős melléknév

quavering adjective
[UK: ˈkweɪ.vər.ɪŋ] [US: ˈkweɪ.vər.ɪŋ]

quavery adjective
[UK: ˈkweɪ.və.rɪ] [US: ˈkweɪ.və.riː]

remegősség főnév

tremblingness noun
[UK: ˈtrɛmblɪŋnəs ] [US: ˈtrɛmbəlɪŋnəs ]

tremulousness noun
[UK: ˈtrɛmjʊləsnəs ] [US: ˈtrɛmjələsnəs ]

egész testében remegő melléknév

dithery adjective
[UK: dˈɪθəri] [US: dˈɪθɚri]

megindultságtól remegő hang

voice touched with emotion[UK: vɔɪs tʌtʃt wɪð ɪ.ˈməʊʃ.n̩] [US: ˌvɔɪs ˈtətʃt wɪθ ɪˈmo.ʊʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish