Hungarian-English dictionary »

ráilleszt meaning in English

HungarianEnglish
ráilleszt ige

apply for verb
[UK: ə.ˈplaɪ fɔː(r)] [US: ə.ˈplaɪ ˈfɔːr]

apply to verb

apply [applied, applied, applying, applies] verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

superpose [superposed, superposed, superposing, superposes]◼◼◼ verb
[UK: ˌsuː.pə.ˈpəʊz] [US: ˌsuː.pəˈpoʊz]

ráilleszthető melléknév

applicable adjective
[UK: ə.ˈplɪk.əb.l̩] [US: ˈæ.plək.əb.l̩]

apposable adjective
[UK: əpˈəʊzəbəl] [US: əpˈoʊzəbəl]

ráillesztés (applicatio) főnév

application [applications] noun
[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩]

You can find it in:

HungarianEnglish