Hungarian-English dictionary »

porcogó meaning in English

HungarianEnglish
porcogó főnév

gristle◼◼◼ noun
[UK: ˈɡrɪs.l̩] [US: ˈɡrɪs.l̩]

cartilage [cartilages]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɑː.tɪ.lɪdʒ] [US: ˈkɑːr.tə.lədʒ]

porcogóanyag főnév

ossein noun
[UK: ˈɒsiːn] [US: ˈɑːsiːn]

osseine noun
[UK: ˈɒsiːn] [US: ˈɑːsiːn]

porcogóanyag (ossein, ostein) főnév

ostein noun
[UK: ˈɒstaɪn] [US: ˈɑːstaɪn]

osteine noun
[UK: ˈɒstaɪn] [US: ˈɑːstaɪn]

porcogós melléknév

gristly◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡrɪ.slɪ] [US: ɡrɪst.liː]

porcogós vázú (cartilaginosus) melléknév

cartilaginous adjective
[UK: ˌkɑː.tɪ.ˈlæ.dʒɪ.nəs] [US: ˌkɑːr.tɪ.ˈlæ.dʒɪ.nəs]

You can find it in:

HungarianEnglish