Hungarian-English dictionary »

passiógyümölcs (passiflora edulis) meaning in English

HungarianEnglish
passiógyümölcs (Passiflora edulis) főnév

passion fruit [passion fruits] noun
[UK: ˈpæʃ.n̩ fruːt] [US: ˈpæʃ.n̩ ˈfruːt]

passionfruit [passionfruits] noun
[UK: pˈaʃənfrˌuːt] [US: pˈæʃənfrˌuːt]