Hungarian-English dictionary »

nic meaning in English

HungarianEnglish
Nicaragua főnév

Nicaragua◼◼◼ noun
[UK: ˌnɪk.ə.ˈræ.ɡjʊə] [US: ˌnɪk.ə.ˈrɑː.ɡwə]

nicaraguai melléknév

Nicaraguan◼◼◼ adjective
[UK: ˌnɪk.ə.ˈræ.ɡjʊən] [US: ˌnɪk.ə.ˈrɑː.ɡwən]

Nice főnév

Nice◼◼◼ noun
[UK: naɪs] [US: ˈnaɪs]

Nicea főnév

Nicaea◼◼◼ noun
[UK: nɪkˈiə] [US: nɪkˈiə]

Nicholas férfinév becézve főnév

Nicky [Nickys] noun

Nickenichit (ásv) főnév

Nickenichite noun
[UK: nˈɪkənˌɪʃaɪt] [US: nˈɪkənˌɪʃaɪt]

Nicola nőinév becézve főnév

Nicky [Nickys] noun

Nicosia főnév

Nicosia◼◼◼ noun
[UK: nɪk.ə.ˈsiːə] [US: nɪk.ə.ˈsiːə]

nics elég üres hely a lemezen

insufficient disk space[UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt dɪsk speɪs] [US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt ˈdɪsk ˈspeɪs]

nics elegendő lemezterület

insufficient disk space[UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt dɪsk speɪs] [US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt ˈdɪsk ˈspeɪs]

nics semmi megjegyzésem

No comment![UK: nəʊ ˈkɒ.ment] [US: ˈnoʊ ˈkɑː.ment]

Nicsak!

what-ho[UK: ˈwɒt həʊ] [US: ˈhwʌt ˈhoʊ]

"nice" fokozása melléknév

noice adjective

(conicus) melléknév

conic adjective
[UK: ˈkɒ.nɪk] [US: ˈkɑː.nɪk]

alig kimutatható (subclinicalis) melléknév

subclinical◼◼◼ adjective
[UK: sʌbklˈɪnɪkəl] [US: sʌbklˈɪnɪkəl]

alkati lelki gyengeségben szenvedő (psychasthenicus)

psychasthenic[UK: sˌaɪkasθˈenɪk] [US: sˌaɪkəsθˈenɪk]

állattenyésztéstan (zootechnica) főnév

zootechny noun
[UK: zˈuːtekni] [US: zˈuːtekni]

állattenyésztéstani (zootechnicus) melléknév

zootechnic adjective
[UK: zuːtˈeknɪk] [US: zuːtˈeknɪk]

ambulancia (policlinica) főnév

policlinic [policlinics] noun
[UK: ˌpɒ.lɪ.ˈklɪ.nɪk] [US: ˌpɑː.liː.ˈklɪ.nɪk]

amerikai fésűkagyló (Placopecten magellanicus)

atlantic deep sea scallop[UK: ət.ˈlæn.tɪk diːp siː ˈskɒ.ləp] [US: əˈt.læn.tɪk ˈdiːp ˈsiː ˈskæ.ləp]

giant scallop[UK: ˈdʒaɪənt ˈskɒ.ləp] [US: ˈdʒaɪənt ˈskæ.ləp]

sea scallop [sea scallops] noun
[UK: siː ˈskɒ.ləp] [US: ˈsiː ˈskæ.ləp]

smooth scallop[UK: smuːð ˈskɒ.ləp] [US: ˈsmuːð ˈskæ.ləp]

amerikai költésrothadás (Paenibacillus larvae okozta méhbetegség) (hystolysis infectiosa perniciosa larvarum) főnév

American foulbrood (AFB)◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈmer.ɪk.ən] [US: ə.ˈmer.ɪk.ən]

amerikai pettyeslile (Pluvialis dominica)

American golden plover[UK: ə.ˈmer.ɪk.ən ˈɡəʊl.dən ˈplʌ.və(r)] [US: ə.ˈmer.ɪk.ən ˈɡoʊl.dən ˈplʌ.vər]

ammónium-karbonát (Ammonium carbonicum) főnév

volatile salt noun
[UK: ˈvɒ.lə.taɪl sɔːlt] [US: ˈvɑː.lə.təl ˈsɒlt]

andoki flamingó (Phoenicopterus andinus) főnév

Andean flamingo noun
[UK: ˈæn.diən flə.ˈmɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈæn.diən flə.ˈmɪŋɡo.ʊ]

andrographis (Andrographis paniculata) főnév

creat (green chirayta, king of bitters, andrographis, India echinacea) noun
[UK: kriːˈeɪt] [US: kriːˈeɪt]

angolkórt okozó (rachitogenicus) melléknév

rachitogenic adjective
[UK: rˌatʃɪtəʊdʒˈenɪk] [US: rˌætʃɪɾoʊdʒˈenɪk]

apácakonty (kála, staniclivirág, tölcsérvirág, tündérkonty) (Zantedeschia aethiopica) főnév

calla noun
[UK: ˈkæ.lə] [US: ˈkæ.lə]

árnika (Arnica montana) főnév
növ

arnica◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.nɪk.ə] [US: ˈɑːr.nɪk.ə]

árnika (Arnica montana) főnév

mountain arnica noun
[UK: ˈmaʊn.tɪn ˈɑː.nɪk.ə] [US: ˈmaʊn.tən ˈɑːr.nɪk.ə]

ártalmas (perniciosus) melléknév

pernicious◼◼◼ adjective
[UK: pə.ˈnɪ.ʃəs] [US: pər.ˈnɪ.ʃəs]

arzén (Arsenicum) főnév

arsenic (As) [arsenics]◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.snɪk] [US: ˈɑːr.sə.nɪk]

arzénmérgezés (arseniasis, arsenicosis, arsenismus) főnév

arsenic poisoning◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.snɪk ˈpɔɪz.n̩.ɪŋ] [US: ˈɑːr.sə.nɪk ˈpɔɪz.n̩.ɪŋ]

arseniasis noun
[UK: ɑːsˈiːnɪˈɑːsiz] [US: ɑːrsˈiːnɪˈɑːsiz]

arsenism noun
[UK: ˈɑːsiːnˌɪzəm] [US: ˈɑːrsiːnˌɪzəm]

arzénsav (Acidum arsenicosum) főnév

arsenic acid noun
[UK: ˈɑː.snɪk ˈæ.sɪd] [US: ˈɑːr.sə.nɪk ˈæ.səd]

aszkalóni hagyma (Allium ascalonicum) főnév

scallion [scallions] noun
[UK: ˈskæ.ljən] [US: ˈskæ.ljən]

shallot [shallots] noun
[UK: ʃə.ˈlɒt] [US: ʃə.ˈlɑːt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish