Hungarian-English dictionary »

nagy vonásokban vázol meaning in English

HungarianEnglish
nagy vonásokban vázol ige

delineate [delineated, delineated, delineating, delineates] verb
[UK: dɪ.ˈlɪ.nɪeɪt] [US: də.ˈlɪ.ni.ˌet]

You can find it in:

HungarianEnglish