Hungarian-English dictionary » musta pantteri meaning in English

HungarianEnglish
kis szemű vörös texasi szőlő (Vitis mustangensis)

mustang grape[UK: ˈmʌ.stæŋ ɡreɪp] [US: ˈmʌ.ˌstæŋ ˈɡreɪp]

You can find it in:

HungarianEnglish