Hungarian-English dictionary » mintáz meaning in English

HungarianEnglish
mintáz ige

shape◼◼◼ verb
[UK: ʃeɪp] [US: ˈʃeɪp]

figure◼◼◻ verb
[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

model◼◼◻ verb
[UK: ˈmɒd.l̩] [US: ˈmɑːd.l̩]

chequer verb
[UK: ˈtʃekə(r)] [US: ˈtʃekər]

fashion verb
[UK: ˈfæʃ.n̩] [US: ˈfæʃ.n̩]

mold verb
[UK: məʊld] [US: moʊld]

mould verb
[UK: məʊld] [US: moʊld]

pattern verb
[UK: ˈpæt.n̩] [US: ˈpæ.tərn]

mintázat főnév

pattern◼◼◼ noun
[UK: ˈpæt.n̩] [US: ˈpæ.tərn]

marking noun
[UK: ˈmɑːkɪŋ] [US: ˈmɑːrkɪŋ]

markings noun
[UK: ˈmɑːkɪŋz] [US: ˈmɑːrkɪŋz]

tick noun
[UK: tɪk] [US: ˈtɪk]

mintázat (futófelületen) főnév

tread◼◼◼ noun
[UK: tred] [US: ˈtred]

mintázatlan melléknév

plain adjective
[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

mintázott melléknév

patterned◼◻◻ adjective
[UK: ˈpæt.n̩d] [US: ˈpæ.tərnd]

mintázott (kötény) melléknév

diapered adjective
[UK: ˈdaɪəpəd ] [US: ˈdaɪpərd ]

mintázott barchend főnév

dimity noun
[UK: ˈdɪ.mɪ.ti] [US: ˈdɪ.mɪ.ti]

mintázott pikészövet

toilet-cloth[UK: ˈtɔɪ.lɪt klɒθ] [US: ˌtɔɪ.lət ˈklɒθ]

mintázott vaj

dish-butter[UK: dɪʃ ˈbʌt.ə(r)] [US: ˈdɪʃ ˈbʌt.r̩]

mintázás

fashioning◼◻◻ verb
[UK: ˈfæʃ.n̩.ɪŋ] [US: ˈfæʃ.n̩.ɪŋ]

modeling noun
[UK: ˈmɑː.dəl.ɪŋ] [US: ˈmɑː.dəl.ɪŋ]

modelling noun
[UK: ˈmɒ.dəl.ɪŋ] [US: ˈmɒ.dəl.ɪŋ]

molding noun
[UK: ˈmoldɪŋ] [US: ˈmoldɪŋ]

moulding noun
[UK: ˈməʊld.ɪŋ] [US: ˈmoʊld.ɪŋ]

mintázó főnév

caster noun
[UK: ˈkɑː.stə(r)] [US: ˈkæ.stər]

modeler noun
[UK: ˈmɒd.lə(r)] [US: ˈmɒd.lər]

modeller noun
[UK: ˈmɒd.lə(r)] [US: ˈmɒd.lər]

molder noun
[UK: ˈmoldə(r)] [US: ˈmoldər]

mintázó kalander

embossing calender[UK: ɪm.ˈbɒs.ɪŋ ˈkæ.lɪn.də(r)] [US: ɪm.ˈbɒs.ɪŋ ˈkæ.lɪn.dər]

mintázóagyag főnév

ductile clay noun
[UK: ˈdʌk.taɪl kleɪ] [US: ˈdʌk.təl ˈkleɪ]

modelling clay noun

mintázóasztal főnév

modelling-board noun
[UK: ˈmɒ.dəl.ɪŋ bɔːd] [US: ˈmɒ.dəl.ɪŋ ˈbɔːrd]

mintázógép főnév

stuffer noun
[UK: ˈstə.fə(r)] [US: ˈstə.fər]

mintázókalapács főnév

pane-hammer noun
[UK: peɪn ˈhæ.mə(r)] [US: ˈpeɪn ˈhæ.mər]

mintázóvas melléknév

embossing iron adjective
[UK: ɪm.ˈbɒs.ɪŋ ˈaɪən] [US: ɪm.ˈbɒs.ɪŋ ˈaɪərn]

agyagmintázás főnév

clay-modelling noun
[UK: kleɪ ˈmɒ.dəl.ɪŋ] [US: ˈkleɪ ˈmɒ.dəl.ɪŋ]

loam-moulding noun
[UK: ləʊm ˈməʊld.ɪŋ] [US: loʊm ˈmoʊld.ɪŋ]

alakítható profilú mintázótárcsa

stud-wheel[UK: stʌd ˈwiːl̩] [US: ˈstəd ˈhwiːl̩]

cristalomorfia (ásványok, kristályszerkezetek mintázatai, logikája)

crystalomorfism[UK: krˈɪstəlˌɒmɔːfˌɪzəm] [US: krˈɪstəlˌɑːmoːrfˌɪzəm]

csavarvonalú mintázatot vág

thurm[UK: ˈθɜːm] [US: ˈθɝːm]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies