Hungarian-English dictionary »

megvan a maga tiszteletreméltó helye (vmben) meaning in English

HungarianEnglish
megvan a maga tiszteletreméltó helye (vmben)

have a niche in something[UK: həv ə nɪtʃ ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈnɪtʃ ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish