Hungarian-English dictionary »

megkerülés (rendelkezésé, szabályé) meaning in English

HungarianEnglish
megkerülés (rendelkezésé, szabályé) főnév

circumvention [circumventions]◼◻◻ noun
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈven.ʃn̩] [US: ˌsərk.əm.ˈven.tʃn̩]

kijátszás, megkerülés (rendelkezésé, szabályé) főnév

circumvention [circumventions] noun
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈven.ʃn̩] [US: ˌsərk.əm.ˈven.tʃn̩]

You can find it in:

HungarianEnglish