Hungarian-English dictionary » működik (vm)lyen minőségben meaning in English

HungarianEnglish
működik (vm)lyen minőségben

act the part of something[UK: ækt ðə pɑːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈækt ðə ˈpɑːrt əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish