Hungarian-English dictionary »

mértéktelenül meaning in English

HungarianEnglish
mértéktelenül

excessively◼◼◼ adverb
[UK: ɪk.ˈse.sɪ.vli] [US: ɪk.ˈse.sɪ.vli]

immoderately◼◼◻ adverb
[UK: ɪ.ˈmɒ.də.rət.li] [US: ɪ.ˈmɒ.də.rət.li]

inordinately◼◻◻ adverb
[UK: ɪ.ˈnɔː.dɪ.nət.li] [US: ˌɪ.ˈnɔːr.də.nət.li]

beyond measure adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd ˈme.ʒə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈme.ʒər]

immeasurably adverb
[UK: ɪ.ˈme.ʒə.rə.bli] [US: ˌɪ.ˈme.ʒə.ˌræ.bli]

indefinitely adverb
[UK: ɪn.ˈde.fɪ.nət.li] [US: ˌɪn.ˈde.fə.nət.li]

out of measure adjective
[UK: ˈaʊt əv ˈme.ʒə(r)] [US: ˈaʊt əv ˈme.ʒər]

mértéktelenül (drága) határozószó

exorbitantly◼◼◼ adverb
[UK: ɪɡ.ˈzɔː.bɪ.tənt.li] [US: ɪg.ˈzɔːr.bɪ.tənt.li]

mértéktelenül dohányzik

oversmoke[UK: ˌəʊv.ə.ˈsməʊk] [US: ˌəʊ.və.ˈsməʊk]

mértéktelenül viselkedik

commit excesses[UK: kə.ˈmɪt ɪk.ˈse.sɪz] [US: kə.ˈmɪt ˌek.ˈse.səz]

You can find it in:

HungarianEnglish