Hungarian-English dictionary »

leben meaning in English

HungarianEnglish
lebeny főnév

flap [flaps]◼◼◼ noun
[UK: flæp] [US: ˈflæp]

lebeny… (lobaris) főnév

lobar noun
[UK: lˈəʊbɑː] [US: lˈoʊbɑːr]

lebeny (lobus) főnév

lobe [lobes]◼◼◼ noun
[UK: ləʊb] [US: loʊb]

lebeny amputáció

flap amputation (removal of a limb, appendage of the body)[UK: flæp ˌæm.pju.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˈflæp ˌæm.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

lebenyes melléknév
orv

lobed◼◼◼ adjective
[UK: ləʊbd] [US: loʊbd]

lebenyes melléknév

lobulate adjective
[UK: lˈɒbjʊlˌeɪt] [US: lˈɑːbjʊlˌeɪt]

lebenyes (lobaris) melléknév

lobar◼◼◼ adjective
[UK: lˈəʊbɑː] [US: lˈoʊbɑːr]

lobate adjective
[UK: lˈəʊbeɪt] [US: lˈoʊbeɪt]

lebenyes (lobularis) melléknév

lobulous adjective
[UK: lˈɒbjʊləs] [US: lˈɑːbjʊləs]

lebenyes tüdőgyulladás (pneumonia lobaris) főnév

lobar pneumonia◼◼◼ noun
[UK: lˈəʊbɑː njuːmˈəʊniə] [US: lˈoʊbɑːr nuːmˈoʊniə]

lebenykék közötti (interlobularis) melléknév

interlobular adjective
[UK: ˌɪntəlˈɒbjʊlə] [US: ˌɪntɚlˈɑːbjʊlɚ]

lebenykiirtás (tüdőé) (lobectomia) főnév

lobectomy [lobectomies]◼◼◼ noun
[UK: ləbˈektəmˌɪ] [US: ləbˈektəmi]

lebenyszerű melléknév
orv

lobular adjective
[UK: lˈɒbjʊlə] [US: lˈɑːbjʊlɚ]

a felében kiegyezik

split the difference[UK: splɪt ðə ˈdɪ.frəns] [US: ˈsplɪt ðə ˈdɪ.fə.rəns]

a közelében

in the neighbourhood of[UK: ɪn ðə ˈneɪ.bə.hʊd əv] [US: ɪn ðə ˈneɪ.bə.hʊd əv]

a középpont közelében levő (paracentralis) melléknév

paracentral adjective
[UK: pˈarəsˌentrəl] [US: pˈærəsˌentrəl]

akadályoz vkt (vm) megtételében

inhibit somebody from doing something[UK: ɪn.ˈhɪ.bɪt ˈsʌm.bə.di frəm ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈhɪ.bət ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

akadályoz vkt terveinek keresztülvitelében

balk somebody's plans[UK: ˈbɔːk ˈsəm.ˌbɑː.di plænz] [US: ˈbɔːk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈplænz]

az egyház kebelében

in the bosom of the church[UK: ɪn ðə ˈbʊ.zəm əv ðə tʃɜːtʃ] [US: ɪn ðə ˈbʊ.zəm əv ðə ˈtʃɝːtʃ]

az idő nagyobbik felében

more than half of the time[UK: mɔː(r) ðæn hɑːf əv ðə ˈtaɪm] [US: ˈmɔːr ˈðæn ˈhæf əv ðə ˈtaɪm]

more than half the time[UK: mɔː(r) ðæn hɑːf ðə ˈtaɪm] [US: ˈmɔːr ˈðæn ˈhæf ðə ˈtaɪm]

becsíphető (testdísz bőrlebenybe) melléknév

pinchable adjective
[UK: ˈpɪnʧəbl ] [US: ˈpɪnʧəbl ]

bőrlebeny (lobus) főnév

flap of skin◼◼◼ noun
[UK: flæp əv skɪn] [US: ˈflæp əv ˈskɪn]

cél közelében működő gyújtó kat

radio-proximity-fuse[UK: ˈreɪ.dɪəʊ prɒk.ˈsɪ.mɪ.ti fjuːz] [US: ˈreɪ.diˌo.ʊ prakˈsɪ.mə.ti ˈfjuːz]

ecetes lében eltesz

pickle[UK: ˈpɪk.l̩] [US: ˈpɪk.l̩]

ecetes lében eltett melléknév

pickled adjective
[UK: ˈpɪk.l̩d] [US: ˈpɪk.l̩d]

egyedi érctömb ércér közelében

bonny[UK: ˈbɒ.ni] [US: ˈbɑː.ni]

egyenlítő közelében levő melléknév

sub-equatorial adjective
[UK: sʌb ˌe.kwə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˈsəb ˌi.kwə.ˈtɔː.riəl]

egyenlő leben melléknév
áll

homocercal adjective
[UK: hˈɒməʊsəkəl] [US: hˈɑːmoʊsɚkəl]

eleje közelében

near the front[UK: nɪə(r) ðə frʌnt] [US: ˈnɪr ðə ˈfrənt]

fali lebeny (orv) főnév

parietal lobe [parietal lobes]◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈraɪə.təl ləʊb] [US: pə.ˈraɪə.təl loʊb]

Folyótorkolat közelében található, alacsony fekvésű terület, amelyet dagálykor beborít a víz, apálykor pedig szabadon hagy; iszapos lapály főnév

mud flat noun
[UK: mʌd flæt] [US: ˈməd ˈflæt]

Freieslebenit (ásv) főnév

Freieslebenite noun
[UK: frˈeɪɪslˌebənˌaɪt] [US: frˈeɪɪslˌebənˌaɪt]

füllebeny (madáré) (lobus auricularis) főnév

ear-lappet (ear-lobe) noun
[UK: ɪə(r) ˈlæ.pɪt] [US: ˈɪr ˈlæ.pɪt]

fülszerű lebeny (auricula) főnév

auricula [auriculae] noun
[UK: ɔː.ˈrɪ.kjʊ.lə] [US: ɔːr.ˈrɪ.kjʊ.lə]

gátol vkt (vm) megtételében

inhibit somebody from doing something[UK: ɪn.ˈhɪ.bɪt ˈsʌm.bə.di frəm ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈhɪ.bət ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

gátol vkt terveinek keresztülvitelében

balk somebody's plans[UK: ˈbɔːk ˈsəm.ˌbɑː.di plænz] [US: ˈbɔːk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈplænz]

gomblyukfedő lebeny főnév

fly [flies] noun
[UK: flaɪ] [US: ˈflaɪ]

halántéklebeny főnév

temporal lobe [temporal lobes]◼◼◼ noun
[UK: ˈtem.pə.rəl ləʊb] [US: ˈtem.pə.rəl loʊb]

háromlebenyű (trilobatus) melléknév

trilobate adjective
[UK: traɪ.ˈləʊ.bɪt] [US: traɪˈlo.ʊ.beɪt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish