Hungarian-English dictionary »

kitúr vkt az állásából meaning in English

HungarianEnglish
kitúr vkt az állásából

bump somebody from his job[UK: bʌmp ˈsʌm.bə.di frəm hɪz dʒɒb] [US: ˈbəmp ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈhɪz ˈdʒɑːb]

You can find it in:

HungarianEnglish