Hungarian-English dictionary » kiegészíti az összeget meaning in English

HungarianEnglish
kiegészíti az összeget

make up the odd money[UK: ˈmeɪk ʌp ðə ɒd ˈmʌ.ni] [US: ˈmeɪk ʌp ðə ˈɑːd ˈmʌ.ni]

You can find it in:

HungarianEnglish