Hungarian-English dictionary »

kiűzött bérlő földjének kisajátítója meaning in English

HungarianEnglish
kiűzött bérlő földjének kisajátítója

land-grabber[UK: lænd ˈɡræ.bə(r)] [US: ˈlænd ˈɡræ.bər]

kiűzött bérlő földjének kisajátítója (Írország)

land-shark[UK: lænd ʃɑːk] [US: ˈlænd ˈʃɑːrk]

You can find it in:

HungarianEnglish