Hungarian-English dictionary »

keresztbe tett kézen visz vkt meaning in English

HungarianEnglish
keresztbe tett kézen visz vkt

carry somebody in a sedan-chair[UK: ˈkæ.ri ˈsʌm.bə.di ɪn ə sɪ.ˈdæn tʃeə(r)] [US: ˈkæ.ri ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ə sə.ˈdæn ˈtʃer]

You can find it in:

HungarianEnglish