Hungarian-English dictionary » katechu meaning in English

HungarianEnglish
katechu főnév
vegyt

catechu◼◼◼ noun
[UK: ˈkæ.tɪ.tʃuː] [US: ˈkæ.tʌ.ˌtʃuː]

katechu (csersavtartalmu gyógyszeres anyag) főnév

cachou noun
[UK: ˈkæ.ʃuː] [US: ˈkæ.ʃuː]

cashoo noun
[UK: kˈaʃuː] [US: kˈæʃuː]

katechu (növényi csersavkivonat) főnév

cutch (kutch) noun
[UK: kˈʌtʃ] [US: kˈʌtʃ]

katechufa (Areca catechu)

catechu noun
[UK: ˈkæ.tɪ.tʃuː] [US: ˈkæ.tʌ.ˌtʃuː]

catechu-tree[UK: ˈkæ.tɪ.tʃuː triː] [US: ˈkæ.tʌ.ˌtʃuː ˈtriː]

You can find it in:

HungarianEnglish