Hungarian-English dictionary »

kötél meaning in English

HungarianEnglish
kötél főnév

rope [ropes]◼◼◼ noun
[UK: rəʊp] [US: roʊp]

line [lines]◼◼◻ noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

tie [ties]◼◼◻ noun
[UK: taɪ] [US: ˈtaɪ]

cord [cords]◼◼◻ noun
[UK: kɔːd] [US: ˈkɔːrd]

string [strings]◼◼◻ noun
[UK: strɪŋ] [US: ˈstrɪŋ]

tether [tethers]◼◻◻ noun
[UK: ˈte.ðə(r)] [US: ˈte.ðər]

lead [leads]◼◻◻ noun
[UK: liːd] [US: ˈled]

twist [twists]◼◻◻ noun
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

strand [strands]◼◻◻ noun
[UK: strænd] [US: ˈstrænd]

crab [crabs] noun
[UK: kræb] [US: ˈkræb]

kötél (hajó tisztogatásához) főnév

rombowline noun
[UK: rˈɒmbəʊlˌaɪn] [US: rˈɑːmboʊlˌaɪn]

kötél alakú melléknév
bonct

restiform adjective
[UK: rɪstˈɪfɔːm] [US: rɪstˈɪfɔːrm]

kötél ráerősítésére alkalmas szikla

belaying-pin[UK: biː.ˈleɪ.ɪŋ pɪn] [US: biː.ˈleɪ.ɪŋ ˈpɪn]

kötél szabad vége

loose end of rope[UK: luːs end əv rəʊp] [US: ˈluːs ˈend əv roʊp]

kötél szabadon lógó vége

loose end of rope[UK: luːs end əv rəʊp] [US: ˈluːs ˈend əv roʊp]

tag end of the rope[UK: tæɡ end əv ðə rəʊp] [US: ˈtæɡ ˈend əv ðə roʊp]

kötél általi halál

rope[UK: rəʊp] [US: roʊp]

kötélbak főnév

cleat [cleats]◼◼◼ noun
[UK: kliːt] [US: ˈkliːt]

bitt noun
[UK: bɪt] [US: bɪt]

bitts noun
[UK: bɪts] [US: bɪts]

ranges noun
[UK: ˈreɪn.dʒɪz] [US: ˈreɪn.dʒəz]

stop-cleat noun
[UK: stɒp kliːt] [US: ˈstɑːp ˈkliːt]

kötélbak (hajón) főnév

kevel noun
[UK: kˈevəl] [US: kˈevəl]

kötélbeállításon munkálkodik

tally on a rope[UK: ˈtæ.li ɒn ə rəʊp] [US: ˈtæ.li ɑːn ə roʊp]

kötélbika (hajón) főnév

kevel noun
[UK: kˈevəl] [US: kˈevəl]

kötélbog főnév

clincher [clinchers] noun
[UK: ˈklɪn.tʃə(r)] [US: ˈklɪn.tʃər]

kötélboggal rögzít

stopper[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

kötélbontó főnév

splicing [splicings] noun
[UK: ˈsplaɪs.ɪŋ] [US: ˈsplaɪs.ɪŋ]

kötélbontó vas

marline-spike[UK: ˈmɑː.lɪn spaɪk] [US: ˈmɑːr.lɪn ˈspaɪk]

kötélbontó ár

spile-awl[UK: spaɪl ɔːl] [US: spaɪl ɔːl]

kötélborítással lát el főnév

puddening noun
[UK: ˈpʊ.də.nɪŋ] [US: ˈpʊd.nɪŋ]

kötélbéklyót tesz

spancel[UK: spˈansəl] [US: spˈænsəl]

kötélbújtatás főnév

splice [splices] noun
[UK: splaɪs] [US: ˈsplaɪs]

kötélből vannak az idegei (átv)

have nerves of iron[UK: həv nɜːvz əv ˈaɪən] [US: həv ˈnɝːvz əv ˈaɪərn]

kötélcsavaró pecek

rack-pin[UK: ræk pɪn] [US: ˈræk ˈpɪn]

rack-stick[UK: ræk stɪk] [US: ˈræk ˈstɪk]

racking-stick[UK: ˈrækɪŋ stɪk] [US: ˈrækɪŋ ˈstɪk]

kötélcsiga főnév

rope pulley noun
[UK: rəʊp ˈpʊ.li] [US: roʊp ˈpʊ.li]

kötélcsigasor főnév

tackle [tackles]◼◼◼ noun
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

kötélcsisza

pillow[UK: ˈpɪ.ləʊ] [US: ˈpɪlo.ʊ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish