Hungarian-English dictionary »

jogé meaning in English

HungarianEnglish
jogé főnév

alienability noun
[UK: ˌeɪljənəˈbɪlɪti ] [US: ˌeɪliənəˈbɪlɪti ]

jogértelmezés főnév

interpretation of the law◼◼◼ noun

jogérvényes melléknév

of legal force adjective
[UK: əv ˈliːɡ.l̩ fɔːs] [US: əv ˈliːɡ.l̩ ˈfɔːrs]

jogérvényes elválás

legal separation[UK: ˈliːɡ.l̩ ˌse.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈliːɡ.l̩ ˌse.pə.ˈreɪʃ.n̩]

jogérvényes válás

legal separation[UK: ˈliːɡ.l̩ ˌse.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈliːɡ.l̩ ˌse.pə.ˈreɪʃ.n̩]

jogérvényes ítélet

legal decision[UK: ˈliːɡ.l̩ dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ˈliːɡ.l̩ də.ˈsɪʒ.n̩]

jogérvényesség főnév

lawfulness noun
[UK: ˈlɔːf.l̩] [US: ˈlɔːf.l̩]

jogérvényesítés főnév

enforcement◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈfɔː.smənt] [US: en.ˈfɔːr.smənt]

prosecution of a right noun

jogérzet főnév

sense of justice noun
[UK: sens əv ˈdʒʌst.ɪs] [US: ˈsens əv ˈdʒʌst.ɪs]

eljátszás (jogé) (átv) főnév

forfeiting noun
[UK: ˈfɔː.fɪt.ɪŋ] [US: ˈfɔːr.fət.ɪŋ]

forfeiture noun
[UK: ˈfɔː.fɪ.tʃə(r)] [US: ˈfɔːr.fə.tʃər]

feladás (jogé) főnév

waiving noun
[UK: ˈweɪv.ɪŋ] [US: ˈweɪv.ɪŋ]

igény (jogé) főnév

pretension [pretensions]◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈten.ʃn̩] [US: pri.ˈten.ʃn̩]

női választójogért harcoló főnév

suffragist [suffragists] noun
[UK: ˈsə.frə.ˌdʒɪst] [US: ˈsə.frə.ˌdʒɪst]

visszaháramlás (tulajdonjogé) főnév

reversion [reversions] noun
[UK: rɪ.ˈvɜːʃ.n̩] [US: rɪ.ˈvɝː.ʒən]

visszanyerés (jogé) főnév

recovery [recoveries]◼◼◼ noun
[UK: rɪˈk.ʌ.və.ri] [US: rɪˈk.ʌ.vri]

átruházás (ingatlané, jogé) főnév

demise [demises]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈmaɪz] [US: ˌdɪ.ˈmaɪz]

You can find it in:

HungarianEnglish