Hungarian-English dictionary »

jeget meaning in English

HungarianEnglish
jeget eltávolít ige

de-ice [de-iced, de-iced, de-icing, de-ices] verb
[UK: də aɪs] [US: ˈdiː ˈaɪs]

jeget leolvasztó (berendezés) főnév

defroster [defrosters] noun
[UK: ˌdiː.ˈfrɒ.stə(r)] [US: ˌdiː.ˈfrɒ.stər]

leolvaszt (jeget) ige

demist (defog) [demisted, demisted, demisting, demists] verb
[UK: ˌdiː.ˈmɪst] [US: ˌdiː.ˈmɪst]

megtöri a jeget (átv)

break the ice◼◼◼[UK: breɪk ðə aɪs] [US: ˈbreɪk ðə ˈaɪs]