Hungarian-English dictionary » homokbucka meaning in English

HungarianEnglish
homokbucka főnév

dune◼◼◼ noun
[UK: djuːn] [US: ˈduːn]

down◼◻◻ noun
[UK: daʊn] [US: ˈdaʊn]

sand-hill◼◻◻ noun
[UK: sænd hɪl] [US: ˈsænd ˈhɪl]

sandhill◼◻◻ noun

hurst noun
[UK: ˈhɜːst] [US: ˈhɝːst]

sand-drift noun
[UK: sænd drɪft] [US: ˈsænd ˈdrɪft]

homokbuckás terület a Szaharában főnév

erg noun
[UK: ɜːɡ] [US: ɝːɡ]

kopár homokbucka főnév

scaup noun
[UK: ˈskɔːp] [US: ˈskɔːp]

You can find it in:

HungarianEnglish