Hungarian-English dictionary »

gátlás nélkül tör (vmre) meaning in English

HungarianEnglish
gátlás nélkül tör (vmre)

be hell-bent for something[UK: bi hel bent fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈhel ˈbent ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish