Hungarian-English dictionary » ferne meaning in English

HungarianEnglish
jól megférnek

hitch horses[UK: hɪtʃ ˈhɔː.sɪz] [US: ˈhɪtʃ ˈhɔːr.səz]

nagyon ráférne már (vmi)

want something badly[UK: wɒnt ˈsʌm.θɪŋ ˈbæd.li] [US: ˈwɑːnt ˈsʌm.θɪŋ ˈbæd.li]

You can find it in:

HungarianEnglish