Hungarian-English dictionary »

feltevés meaning in English

HungarianEnglish
feltevés főnév

assumption [assumptions]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈsʌmp.ʃn̩] [US: ə.ˈsəmp.ʃn̩]

hypothesis [hypotheses]◼◼◼ irregular noun
[UK: haɪ.ˈpɒ.θə.sɪs] [US: haɪ.ˈpɑː.θə.səs]

speculation [speculations]◼◼◻ noun
[UK: ˌspe.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌspe.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

guess◼◼◻ noun
[UK: ɡes] [US: ˈɡes]

supposition [suppositions]◼◼◻ noun
[UK: ˌsʌ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌsʌ.pə.ˈzɪʃ.n̩]

guesswork◼◻◻ noun
[UK: ˈɡe.swɜːk] [US: ˈɡe.ˌswərk]

i guess◼◻◻ noun

guessing◼◻◻ noun
[UK: ˈɡes.ɪŋ] [US: ˈɡes.ɪŋ]

sight noun
[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

admittance [admittances] noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

guess what noun

guess-work noun
[UK: ɡes ˈwɜːk] [US: ˈɡes ˈwɝːk]

i guess … noun
[UK: ˈaɪ ɡes] [US: ˈaɪ ˈɡes]

pick-up noun
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

feltevés (jogi) főnév

fiction [fictions]◼◼◼ noun
[UK: ˈfɪk.ʃn̩] [US: ˈfɪk.ʃn̩]

feltevés (átv) főnév

conjecture◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈdʒek.tʃə(r)] [US: kən.ˈdʒek.tʃər]

surmise◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈmaɪz] [US: sər.ˈmaɪz]

feltevések területe

field of conjecture[UK: fiːld əv kən.ˈdʒek.tʃə(r)] [US: ˈfiːld əv kən.ˈdʒek.tʃər]

feltevésen alapuló melléknév

conjectural adjective
[UK: kən.ˈdʒek.tʃə.rəl] [US: kən.ˈdʒek.tʃə.rəl]

feltevésszerű melléknév

assumptive◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈsʌmp.tɪv] [US: ə.ˈsʌmp.tɪv]

alapfeltevés főnév

fundamental assumption noun
[UK: ˌfʌn.də.ˈmen.tl̩ ə.ˈsʌmp.ʃn̩] [US: ˌfʌn.də.ˈmen.tl̩ ə.ˈsəmp.ʃn̩]

alaptalan feltevés

gratuitous assumption[UK: ɡrə.ˈtjuːɪ.təs ə.ˈsʌmp.ʃn̩] [US: ɡrə.ˈtuːə.təs ə.ˈsəmp.ʃn̩]

cáfol (tételt, állítást, elméletet, feltevést) ige

disconfirm [disconfirmed, disconfirmed, disconfirming, disconfirms] verb

előfeltevés főnév

premise◼◼◼ noun
[UK: ˈpre.mɪs] [US: ˈpre.məs]

premiss noun
[UK: ˈpre.mɪs] [US: ˈpre.mɪs]

presupposition [presuppositions] noun
[UK: ˌpriː.sʌ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌpri.sə.pə.ˈzɪʃ.n̩]

ez csak feltevés

it's pure guess[UK: ɪts pjʊə(r) ɡes] [US: ɪts ˈpjʊr ˈɡes]

jogi feltevés

fiction of law[UK: ˈfɪk.ʃn̩ əv lɔː] [US: ˈfɪk.ʃn̩ əv ˈlɑː]

legal fiction[UK: ˈliːɡ.l̩ ˈfɪk.ʃn̩] [US: ˈliːɡ.l̩ ˈfɪk.ʃn̩]

keresztkérdések feltevése főnév

cross-examination [cross-examinations] noun
[UK: ˈkrɒs ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈkrɑːs ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

minden feltevést kimerítő melléknév

exhaustive adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɔː.stɪv] [US: ɪg.ˈzɒ.stɪv]

You can find it in:

HungarianEnglish