Hungarian-English dictionary »

fajlagos meaning in English

HungarianEnglish
fajlagos melléknév

specific◼◼◼adjective
[UK: spə.ˈsɪ.fɪk] [US: spə.ˈsɪ.fɪk]

fajlagos abszorpció főnév

absorptivity [absorptivities]◼◼◼noun
[UK: ˌæb.sɔːp.ˈtɪ.vɪ.tɪ] [US: ˈæb.sɔːrp.ˈtɪ.vɪ.tiː]

fajlagos ellenállás

specific resistance◼◻◻[UK: spə.ˈsɪ.fɪk rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: spə.ˈsɪ.fɪk rə.ˈzɪ.stəns]

fajlagos ellenállás (elektromos) főnév

resistivity [resistivities]◼◼◼noun
[UK: ˌre.zɪs.ˈtɪ.vɪ.ti] [US: ˌre.zɪs.ˈtɪ.vɪ.ti]

fajlagos emisszió főnév

emissivity [emissivities]◼◼◼noun
[UK: ɪmɪsˈɪvɪti] [US: ɪmɪsˈɪvɪɾi]

fajlagos forgatóképesség főnév

specific rotation [specific rotations]◼◼◼noun
[UK: spə.ˈsɪ.fɪk rəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: spə.ˈsɪ.fɪk roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

fajlagos

specific heat◼◼◼[UK: spə.ˈsɪ.fɪk hiːt] [US: spə.ˈsɪ.fɪk ˈhiːt]

fajlagos hőteljesítmény

thermal efficiency◼◼◼[UK: ˈθɜːm.l̩ ɪ.ˈfɪʃn.si] [US: ˈθɝː.ml̩ ə.ˈfɪ.ʃən.si]

fajlagos mágneses ellenállás főnév

reluctivitynoun
[UK: ˌrɪ.lʌk.ˈtɪ.vɪ.tɪ] [US: ˌre.lək.ˈtɪ.vɪ.tiː]

fajlagos szigetelőképesség vill

insulativity[UK: ˌɪnsjuːlətˈɪvɪti] [US: ˌɪnsələtˈɪvɪɾi]

fajlagos térfogat

specific volume◼◼◼[UK: spə.ˈsɪ.fɪk ˈvɒ.ljuːm] [US: spə.ˈsɪ.fɪk ˈvɑː.ljuːm]

bulk[UK: bʌlk] [US: ˈbəlk]

fajlagos viszkozitás

specific viscosity◼◼◼[UK: spə.ˈsɪ.fɪk vɪsˈk.ɒ.sɪ.ti] [US: spə.ˈsɪ.fɪk ˌvɪ.ˈskɑː.sə.ti]

fajlagosság főnév

specificity [specificities]◼◼◼noun
[UK: ˌspe.sɪ.ˈfɪ.sɪ.ti] [US: ˌspe.sə.ˈfɪ.sə.ti]

moláris fajlagos abszorpció főnév

molar absorptivity [molar absorptivities]noun
[UK: ˈməʊ.lə(r) ˌæb.sɔːp.ˈtɪ.vɪ.tɪ] [US: ˈmoʊ.lər ˈæb.sɔːrp.ˈtɪ.vɪ.tiː]