Hungarian-English dictionary »

fészek meaning in English

HungarianEnglish
fészek főnév

nest [nests]◼◼◼ noun
[UK: nest] [US: ˈnest]

corner [corners] noun
[UK: ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈkɔːr.nər]

niche [niches] noun
[UK: nɪtʃ] [US: ˈnɪtʃ]

nidus [niduses] noun
[UK: ˈnaɪ.dəs] [US: ˈnaɪ.dəs]

pill-box◼◼◼ noun
[UK: pɪl bɒks] [US: ˈpɪl ˈbɑːks]

pillbox [pillboxes]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪl.bɒks] [US: ˈpɪl.bɑːks]

fészek főnév
geol

centrum [centrums] noun
[UK: sˈentrəm] [US: sˈentrəm]

fészek (szelepé) főnév

seat [seats]◼◼◼ noun
[UK: siːt] [US: ˈsiːt]

fészek (szelepé) (átv) főnév

pocket [pockets]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɒkɪt] [US: ˈpɑːkət]

fészek (átv is) főnév

nestling-place noun
[UK: ˈne.stl̩ɪŋ ˈpleɪs] [US: ˈne.stl̩ɪŋ ˈpleɪs]

fészek öt fiókával

nest with five young ones[UK: nest wɪð faɪv jʌŋ wʌnz] [US: ˈnest wɪθ ˈfaɪv ˈjəŋ wʌnz]

fészekalja főnév

brood [broods]◼◼◼ noun
[UK: bruːd] [US: ˈbruːd]

nestful◼◼◻ noun
[UK: ˈnɛstf(ə)l ] [US: ˈnɛstf(ə)l ]

set [sets] noun
[UK: set] [US: ˈset]

fészekalja tojás főnév

eggery noun
[UK: ˈeɡəri] [US: ˈeɡɚri]

sitting [sittings] noun
[UK: ˈsɪt.ɪŋ] [US: ˈsɪt.ɪŋ]

fészekaljnyi (vmi)

clutch◼◼◼[UK: klʌtʃ] [US: ˈklətʃ]

fészekbe helyez

pocket[UK: ˈpɒkɪt] [US: ˈpɑːkət]

fészekbe illesztés főnév

housing [housings] noun
[UK: ˈhaʊz.ɪŋ] [US: ˈhaʊz.ɪŋ]

fészekbe vetés mezőg

pit-sowing[UK: pɪt ˈsəʊɪŋ] [US: ˈpɪt ˈsoʊɪŋ]

fészekben maradó melléknév

altricial adjective

fészekfosztogató főnév

bird's-nester noun
[UK: ˈbɜːdz ˈne.stə(r)] [US: ˈbɝːdz ˈne.stər]

fészekhagyó melléknév

nidifugous adjective
[UK: nˌɪdɪfjˈuːɡəs] [US: nˌɪdɪfjˈuːɡəs]

fészekhagyó (madár) főnév

autophagous noun
[UK: ˌɔːtəʊfˈaɡəs] [US: ˌɔːɾoʊfˈæɡəs]

fészekhagyók főnév

autophagy noun

fészeklyuk főnév

seed-hole noun
[UK: siːd həʊl] [US: ˈsiːd hoʊl]

fészekodú főnév

nesting box noun

fészekrabló főnév

bird's-nester noun
[UK: ˈbɜːdz ˈne.stə(r)] [US: ˈbɝːdz ˈne.stər]

fészekrakás főnév

nidification noun
[UK: nˌɪdɪfɪkˈeɪʃən] [US: nˌɪdɪfɪkˈeɪʃən]

fészekrakó

nesting◼◼◼ noun
[UK: ˈnest.ɪŋ] [US: ˈne.stɪŋ]

nidificant adjective
[UK: nɪdˈɪfɪkənt] [US: nɪdˈɪfɪkənt]

fészekvirágzat főnév

capitulum [capitula] noun
[UK: kəpˈɪtjʊləm] [US: kəpˈɪtʃələm]

(aljas) koszfészek US főnév

dirt bag noun

bacilusfészek főnév

focus of bacilli noun
[UK: ˈfəʊkəs əv bə.ˈsɪ.laɪ] [US: ˈfoʊkəs əv bə.ˈsɪ.laɪ]

bagolyfészek főnév

owlery noun
[UK: ˈaʊləri] [US: ˈaʊlɚri]

bolhafészek főnév

fleabag◼◼◼ noun
[UK: ˈfliːbæg] [US: ˈfliːbæg]

boltfészek főnév

pendentive noun
[UK: pendˈentɪv] [US: pendˈentɪv]

skew-back noun
[UK: skjuː ˈbæk] [US: ˈskjuː ˈbæk]

csapfészek főnév

bearing-hanger noun
[UK: ˈbeər.ɪŋ ˈhæŋə(r)] [US: ˈber.ɪŋ ˈhæŋər]

gain [gains] noun
[UK: ɡeɪn] [US: ˈɡeɪn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish