Hungarian-English dictionary » eto meaning in English

HungarianEnglish
ETO

UDC

étolaj főnév

cooking oil◼◼◼ noun
[UK: ˈkʊkɪŋ ɔɪl] [US: ˈkʊkɪŋ ˌɔɪl]

vegetable oil◼◻◻ noun
[UK: ˈve.dʒɪ.təb.l̩ ɔɪl] [US: ˈvedʒ.təb.l̩ ˌɔɪl]

edible oil◼◻◻ noun
[UK: ˈe.dɪb.l̩ ɔɪl] [US: ˈe.dəb.l̩ ˌɔɪl]

nutritional oil noun
[UK: njuː.ˈtrɪʃ.n̩əl ɔɪl] [US: nuː.ˈtrɪʃ.n̩əl ˌɔɪl]

etológia főnév

ethology◼◼◼ noun
[UK: e.ˈθɑː.lə.dʒi] [US: e.ˈθɑː.lə.dʒi]

etológus főnév

ethologist◼◼◼ noun
[UK: i(ː)ˈθɒləʤɪst ] [US: ɪˈθɑləʤɪst ]

étosz főnév

ethos◼◼◼ noun
[UK: ˈiː.θɒs] [US: ˈiːθas]

etoxid

ethoxide (ethoxide ion; EtO-)◼◼◼[UK: iːθˈɒksaɪd] [US: iːθˈɑːksaɪd]

etoxietán (Aether ethylicus)

ethyl ether◼◼◼[UK: ˈe.θɪl ˈiː.θə(r)] [US: ˈe.θəl ˈiː.θər]

… (vmit) szerető melléknév

…phile adjective
[UK: fˈaɪl] [US: fˈaɪl]

… szerető melléknév

…loving adjective
[UK: ˈlʌv.ɪŋ] [US: ˈlʌv.ɪŋ]

…hető

…able[UK: ˈeɪb.l̩] [US: ˈeɪb.l̩]

-hető

-able[UK: ˈeɪb.l̩] [US: ˈeɪb.l̩]

-hetőség

-ability[UK: ə.ˈbɪ.lə.ti] [US: ə.ˈbɪ.lə.ti]

9,10-diketoantracén főnév

anthraquinone noun
[UK: ˈanθrəkwˌɪnɒn] [US: ˈænθrəkwˌɪnɑːn]

<versenytársat lélektanilag félrevezető gondolkodás>

gamesmanship

a becsületesség kifizetődik

it answers to be honest[UK: ɪt ˈɑːn.səz tuː bi ˈɒ.nɪst] [US: ˈɪt ˈæn.sərz ˈtuː bi ˈɑː.nəst]

a bőség zavara (túl sok választási lehetőség)

be spoilt for choice[UK: bi spɔɪlt fɔː(r) tʃɔɪs] [US: bi ˈspɔɪlt ˈfɔːr tʃɔɪs]

a grafikus karakterek betöltve

graphic characters loaded[UK: ˈɡræ.fɪk ˈkæ.rək.təz ˈləʊ.dɪd] [US: ˈɡræ.fɪk ˈkæ.rɪk.tərz ˈloʊ.dɪd]

a hiba visszavezethetősége

tracebility at defect[UK: treɪsbˈɪlɪti at dˈiːfekt] [US: treɪsbˈɪlɪɾi æt dˈiːfekt]

a kenyérellátás és elosztás vezetője főnév

pantler noun
[UK: pˈantlə] [US: pˈæntlɚ]

a kezdet kezdetétől fogva

ab ovo

a kikötő könnyen megközelíthető

the harbour is easy to enter[UK: ðə ˈhɑː.bə(r) ɪz ˈiː.zi tuː ˈen.tə(r)] [US: ðə ˈhɑːr.bər ˈɪz ˈiː.zi ˈtuː ˈen.tər]

a lehető legderekabb fickó

he is the best fellow going[UK: hiː ɪz ðə best ˈfe.ləʊ ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈhiː ˈɪz ðə ˈbest ˈfelo.ʊ ˈɡoʊɪŋ]

a lehető leghamarabb

as soon as possible◼◼◼[UK: əz suːn əz ˈpɒ.səb.l̩] [US: ˈæz ˈsuːn ˈæz ˈpɑː.səb.l̩]

at the earliest possible moment[UK: ət ðə ˈɜː.lɪɪst ˈpɒ.səb.l̩ ˈməʊ.mənt] [US: ət ðə ˈɝː.liəst ˈpɑː.səb.l̩ ˈmoʊ.mənt]

a lehető legjobb

the best possible◼◼◼ adjective
[UK: ðə best ˈpɒ.səb.l̩] [US: ðə ˈbest ˈpɑː.səb.l̩]

best◼◼◼[UK: best] [US: ˈbest]

as good as it gets◼◻◻[UK: əz ɡʊd əz ɪt ˈɡets] [US: ˈæz ˈɡʊd ˈæz ˈɪt ˈɡets]

the best conceivable[UK: ðə best kən.ˈsiː.vəb.l̩] [US: ðə ˈbest kən.ˈsiː.vəb.l̩]

a lehető legjobb barátok vagyunk

we are the best friends ever[UK: wiː ə(r) ðə best frendz ˈev.ə(r)] [US: ˈwiː ˈɑːr ðə ˈbest ˈfrendz ˈev.r̩]

a lehető legjobb véleménye van vkiről

think no end of somebody[UK: ˈθɪŋk nəʊ end əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈθɪŋk ˈnoʊ ˈend əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

a lehető legkisebb mennyiség vagy fok

the smallest possible amount, quantity or degree[UK: ðə ˈsmɔː.lɪst ˈpɒ.səb.l̩ ə.ˈmaʊnt ˈkwɒn.tɪ.ti ɔː(r) dɪ.ˈɡriː] [US: ðə ˈsmɒ.ləst ˈpɑː.səb.l̩ ə.ˈmaʊnt ˈkwɑːn.tə.ti ɔːr dɪ.ˈɡriː]

a lehető legnagyobb sietséggel határozószó

hurryingly adverb
[UK: ˈhʌriɪŋli ] [US: ˈhɜriɪŋli ]

a lehető legrosszabb

pessimal adjective
[UK: pˈesɪməl] [US: pˈesɪməl]

pessimum noun
[UK: pˈesɪməm] [US: pˈesɪməm]

a lehető legtöbb főnév

utmost◼◼◼ noun
[UK: ˈʌt.məʊst] [US: ˈʌtmoʊst]

uttermost noun
[UK: ˈʌ.tə.məʊst] [US: ˈʌ.təmoʊst]

a lehetőség határian belül

within the bounds of possibility[UK: wɪð.ˈɪn ðə baʊndz əv ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: wɪð.ˈɪn ðə ˈbaʊndz əv ˌpɑː.sə.ˈbɪ.lə.ti]

12

You can find it in:

HungarianEnglish