Hungarian-English dictionary »

erdei disznó (hylochoerus meinertzhageni) meaning in English

HungarianEnglish
erdei disznó (Hylochoerus meinertzhageni)

giant forest hog[UK: ˈdʒaɪənt ˈfɒ.rɪst hɒɡ] [US: ˈdʒaɪənt ˈfɔː.rəst ˈhɑːɡ]

You can find it in:

HungarianEnglish