Hungarian-English dictionary »

ennyit meaning in English

HungarianEnglish
ennyit (erről)

so much for (sg)◼◼◼

Ennyit az őszinteségéről!

So much for his sincerity![UK: ˈsəʊ ˈmʌtʃ fɔː(r) hɪz sɪn.ˈse.rɪ.ti] [US: ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈfɔːr ˈhɪz ˌsɪn.ˈse.rə.ti]

ennyit ér

be worth so much[UK: bi wɜːθ ˈsəʊ ˈmʌtʃ] [US: bi ˈwɝːθ ˈsoʊ ˈmʌtʃ]

ennyit keres hetente

take so much a week[UK: teɪk ˈsəʊ ˈmʌtʃ ə wiːk] [US: ˈteɪk ˈsoʊ ˈmʌtʃ ə ˈwiːk]

ennyit tudtam

I knew this[UK: ˈaɪ njuː ðɪs] [US: ˈaɪ ˈnuː ðɪs]

annyi föld, amennyit egy ökörrel egy év alatt fel lehet szántani főnév

bovate noun
[UK: bˈɒveɪt] [US: bˈɑːveɪt]

annyit ér, amennyit a szava

be as good as one's word[UK: bi əz ɡʊd əz wʌnz ˈwɜːd] [US: bi ˈæz ˈɡʊd ˈæz wʌnz ˈwɝːd]

ér (vmennyit) ige

be worth something◼◼◼ verb
[UK: bi wɜːθ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈwɝːθ ˈsʌm.θɪŋ]

ez egy kicsit több, mint amennyit én akartam fizetni

that's a bit more than I wanted to pay[UK: ðæts ə bɪt mɔː(r) ðæn ˈaɪ ˈwɒn.tɪd tuː peɪ] [US: ðæts ə ˈbɪt ˈmɔːr ˈðæn ˈaɪ ˈwɒn.təd ˈtuː ˈpeɪ]

fehér elefánt (terhes birtok, ami több bajt okoz, mint amennyit ér)

white elephant◼◼◼[UK: waɪt ˈe.lɪ.fənt] [US: ˈwaɪt ˈe.lə.fənt]

kitesz (vmennyit) ige

run to◼◼◼ verb
[UK: rʌn tuː] [US: ˈrən ˈtuː]

total up to◼◼◼ verb
[UK: ˈtəʊt.l̩ ʌp tuː] [US: ˈtoʊt.l̩ ʌp ˈtuː]

kíváncsi vagyok, mennyit kapok érte

I wonder what I can get for it[UK: ˈaɪ ˈwʌn.də(r) ˈwɒt ˈaɪ kæn ˈɡet fɔː(r) ɪt] [US: ˈaɪ ˈwʌn.dər ˈhwʌt ˈaɪ ˈkæn ˈɡet ˈfɔːr ˈɪt]

már amennyit érdekel

for all I care[UK: fɔː(r) ɔːl ˈaɪ keə(r)] [US: ˈfɔːr ɔːl ˈaɪ ˈker]

már amennyit törődöm vele

for all I care[UK: fɔː(r) ɔːl ˈaɪ keə(r)] [US: ˈfɔːr ɔːl ˈaɪ ˈker]

meg kell próbálnia valamennyit fogyni

you need to try and lose some weight[UK: juː niːd tuː ˈtraɪ ənd luːz sʌm weɪt] [US: ˈjuː ˈniːd ˈtuː ˈtraɪ ænd ˈluːz ˈsəm ˈweɪt]

Mennyit ér?

How much is it worth?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ɪz ɪt wɜːθ] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈɪz ˈɪt ˈwɝːθ]

Mennyit fizet a munka?

How much does the job pay?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ dʌz ðə dʒɒb peɪ] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈdəz ðə ˈdʒɑːb ˈpeɪ]

Mennyit hajlandó engedni?

How much less will you take?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ les wɪl juː teɪk] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈles wɪl ˈjuː ˈteɪk]

Mennyit kap egy hétre?

How much do you get a week?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ duː juː ˈɡet ə wiːk] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈduː ˈjuː ˈɡet ə ˈwiːk]

Mennyit kér érte?

What will you take for it?[UK: ˈwɒt wɪl juː teɪk fɔː(r) ɪt] [US: ˈhwʌt wɪl ˈjuː ˈteɪk ˈfɔːr ˈɪt]

Mennyit kér?

How many would you like?[UK: ˈhaʊ ˈmen.i wʊd juː ˈlaɪk] [US: ˈhaʊ ˈmen.i ˈwʊd ˈjuː ˈlaɪk]

Mennyit kérsz érte?

What will you take for it?[UK: ˈwɒt wɪl juː teɪk fɔː(r) ɪt] [US: ˈhwʌt wɪl ˈjuː ˈteɪk ˈfɔːr ˈɪt]

What will you take it for?[UK: ˈwɒt wɪl juː teɪk ɪt fɔː(r)] [US: ˈhwʌt wɪl ˈjuː ˈteɪk ˈɪt ˈfɔːr]

Mennyit kérsz?

How much would you like?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ wʊd juː ˈlaɪk] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈwʊd ˈjuː ˈlaɪk]

Mennyit nyer vele?

What will he make by it?[UK: ˈwɒt wɪl hiː ˈmeɪk baɪ ɪt] [US: ˈhwʌt wɪl ˈhiː ˈmeɪk baɪ ˈɪt]

Mennyit számít (fel) érte?

How much will you charge for it?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ wɪl juː tʃɑːdʒ fɔː(r) ɪt] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ wɪl ˈjuː ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr ˈɪt]

Mennyit számít fel egy pólóért?

How much do you charge for a shirt?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ duː juː tʃɑːdʒ fɔː(r) ə ʃɜːt] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈduː ˈjuː ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr ə ˈʃɝːt]

Mennyit szán rá?

How much do you want to pay?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ duː juː wɒnt tuː peɪ] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈduː ˈjuː ˈwɑːnt ˈtuː ˈpeɪ]

Mennyit szeretnél?

How much would you like?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ wʊd juː ˈlaɪk] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈwʊd ˈjuː ˈlaɪk]

Mennyit tesz ki?

How much does it come to?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ dʌz ɪt kʌm tuː] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈdəz ˈɪt ˈkəm ˈtuː]

Mennyit vagy hajlandó fizetni?

How much are you prepared to pay?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ə(r) juː prɪ.ˈpeəd tuː peɪ] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈɑːr ˈjuː pri.ˈperd ˈtuː ˈpeɪ]

nem ér annyit, amennyit megeszik

he is not worth his salt[UK: hiː ɪz nɒt wɜːθ hɪz sɔːlt] [US: ˈhiː ˈɪz ˈnɑːt ˈwɝːθ ˈhɪz ˈsɒlt]

not worth his salt[UK: nɒt wɜːθ hɪz sɔːlt] [US: ˈnɑːt ˈwɝːθ ˈhɪz ˈsɒlt]

nem tudok ennyit költeni

I cannot go to that expense[UK: ˈaɪ ˈkæn.ɒt ɡəʊ tuː ðæt ɪk.ˈspens] [US: ˈaɪ ˈkæn.ɑːt ˈɡoʊ ˈtuː ˈðæt ɪk.ˈspens]

nem tudok ennyit rákölteni

I cannot go to that expense[UK: ˈaɪ ˈkæn.ɒt ɡəʊ tuː ðæt ɪk.ˈspens] [US: ˈaɪ ˈkæn.ɑːt ˈɡoʊ ˈtuː ˈðæt ɪk.ˈspens]

nyom (vmennyit)

weigh [weighed, weighed, weighing, weighs]◼◼◼ verb
[UK: weɪ] [US: ˈweɪ]

scale [scales]◼◼◻ noun
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

semennyit sem ér

be nothing worth[UK: bi ˈnʌ.θɪŋ wɜːθ] [US: bi ˈnʌ.θɪŋ ˈwɝːθ]

be worth nothing[UK: bi wɜːθ ˈnʌ.θɪŋ] [US: bi ˈwɝːθ ˈnʌ.θɪŋ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish