Hungarian-English dictionary »

embólia meaning in English

HungarianEnglish
embólia főnév

embolaemia noun
[UK: embəlˈiːmiə] [US: embəlˈiːmiə]

embólia (embolia, embolus) főnév

embolism [embolisms]◼◼◼ noun
[UK: ˈem.bə.lɪ.zəm] [US: ˈembo.ˌlɪ.zəm]

agyi embólia (embolia cerebri) főnév

cerebral embolism [cerebral embolisms] noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈem.bə.lɪ.zəm] [US: ˈse.rə.brəl ˈembo.ˌlɪ.zəm]

clot on the brain noun
[UK: klɒt ɒn ðə breɪn] [US: ˈklɑːt ɑːn ðə ˈbreɪn]

koszorúsér embólia (embolia arteriae coronariae) főnév

coronary artery embolism (coronary embolism) [coronary artery embolisms] noun
[UK: ˈkɒ.rən.ri ˈɑː.tə.ri ˈem.bə.lɪ.zəm] [US: ˈkɔː.rə.ˌne.ri ˈɑːr.tə.ri ˈembo.ˌlɪ.zəm]

levegőembólia főnév

air embolism [air embolisms]◼◼◼ noun
[UK: eə(r) ˈem.bə.lɪ.zəm] [US: ˈer ˈembo.ˌlɪ.zəm]

légembólia főnév
orv

aeroembolism [aeroembolisms]◼◼◼ noun
[UK: ˌeə.rəʊ.ˈem.bə.lɪzm] [US: ero.ʊ.ˈem.bə.lɪ.zəm]

légembólia főnév

air bends noun
[UK: eə(r) bendz] [US: ˈer ˈbendz]

légembólia (emboa, emolismus, embolus) főnév

air embolism [air embolisms]◼◼◼ noun
[UK: eə(r) ˈem.bə.lɪ.zəm] [US: ˈer ˈembo.ˌlɪ.zəm]

légembólia (embolia, embolismus, embolus) főnév

bends [bends]◼◼◼ noun
[UK: bendz] [US: ˈbendz]

magzatvíz-embólia főnév

amniotic fluid embolism [amniotic fluid embolisms] noun
[UK: ˌæm.ni.ˈɒ.tɪk ˈfluːɪd ˈem.bə.lɪ.zəm] [US: ˈæm.niɒ.tɪk ˈfluːəd ˈembo.ˌlɪ.zəm]

tromboembólia (thromboembolia) főnév

thromboembolism [thromboembolisms]◼◼◼ noun
[UK: θrˈɒmbəʊmbˌəʊlɪzəm] [US: θrˈɑːmboʊmbˌoʊlɪzəm]

tüdőembólia (embolia pulmonalis) főnév

pulmonary embolism [pulmonary embolisms]◼◼◼ noun
[UK: ˈpʌl.mə.nə.ri ˈem.bə.lɪ.zəm] [US: ˈpʊl.mə.ˌne.ri ˈembo.ˌlɪ.zəm]

zsírembólia főnév

fat embolism [fat embolisms]◼◼◼ noun
[UK: fæt ˈem.bə.lɪ.zəm] [US: ˈfæt ˈembo.ˌlɪ.zəm]

You can find it in:

HungarianEnglish