Hungarian-English dictionary » elrontja vk frizuráját meaning in English

HungarianEnglish
elrontja vk frizuráját

muss up somebody's hair[UK: mʌs ʌp ˈsəm.ˌbɑː.di heə(r)] [US: mʌs ʌp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈher]

You can find it in:

HungarianEnglish