Hungarian-English dictionary »

egal meaning in English

HungarianEnglish
egál főnév

deuce [deuces]◼◼◼ noun
[UK: djuːs] [US: ˈduːs]

egalitarizmus

egalitarianism[UK: ɪ.ˌɡæ.lɪ.ˈteə.rɪə.nɪ.zəm] [US: i.ˌɡæ.lə.ˈte.riə.ˌnɪ.zəm]

(valamit) illegálissá tenni ige

criminalise [criminalised, criminalised, criminalising, criminalises] verb

a következő megál

the next stop◼◼◼[UK: ðə nekst stɒp] [US: ðə ˈnekst ˈstɑːp]

a legalacsonyabb szobaár egy adott napon főnév

hurdle rate noun
[UK: ˈhɜːd.l̩ reɪt] [US: ˈhɝː.dl̩ ˈreɪt]

a legalkalmatlanabb alkalmazása

counter-selection[UK: ˈkaʊn.tə(r) sɪ.ˈlek.ʃn̩] [US: ˈkaʊn.tər sə.ˈlek.ʃn̩]

a megaláztatás fájdalmát szenvedi el

twist slowly in the wind[UK: twɪst ˈsləʊ.li ɪn ðə wɪnd] [US: ˈtwɪst ˈsloʊ.li ɪn ðə wɪnd]

a megállapítások

the findings◼◼◼[UK: ðə ˈfaɪn.dɪŋz] [US: ðə ˈfaɪn.dɪŋz]

the finds[UK: ðə faɪndz] [US: ðə ˈfaɪndz]

a réteges szerkezetű légkör legalsó része főnév

troposphere [tropospheres] noun
[UK: ˈtrɒ.pə.sfɪə] [US: ˈtrɑː.pə.ˌsfiːər]

a tej gyorsan megalszik a nagy melegben

milk sours quickly in heat[UK: mɪlk ˈsaʊəz ˈkwɪ.kli ɪn hiːt] [US: ˈmɪlk ˈsaʊərz ˈkwɪ.kli ɪn ˈhiːt]

a vádat megalapozottnak találja vkvel szemben

find a true bill against somebody[UK: faɪnd ə truː bɪl ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfaɪnd ə ˈtruː ˈbɪl ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

a világ megalkotója főnév

demiurge noun
[UK: ˈdiː.mɪɜːdʒ] [US: ˈde.miː.ˌɜːrdʒ]

a vonat megállt az állomáson

the train pulled up at the station[UK: ðə treɪn pʊld ʌp ət ðə ˈsteɪʃ.n̩] [US: ðə ˈtreɪn ˈpʊld ʌp ət ðə ˈsteɪʃ.n̩]

a vonat minden állomáson megáll

the train calls at every station[UK: ðə treɪn kɔːlz ət ˈev.ri ˈsteɪʃ.n̩] [US: ðə ˈtreɪn ˈkɒlz ət ˈev.ri ˈsteɪʃ.n̩]

adóelkerülés (legális) főnév

tax avoidance◼◼◼ noun

adózás (legális) elkerülése főnév

tax shelter noun

adózás elleni (legális) védekezés főnév

tax shelter noun

aggregál ige

aggregate◼◼◼ verb
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡət] [US: ˈæ.ɡrə.ɡət]

aggregált melléknév

aggregated◼◼◼ adjective
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡeɪ.tɪd] [US: ˈæ.ɡrə.ˌɡe.təd]

akromegália főnév

acromegaly [acromegalies]◼◼◼ noun

államok közötti megállapodás

interstate agreement[UK: ˌɪn.tə.ˈsteɪt ə.ˈɡriː.mənt] [US: ˌɪn.tər.ˈsteɪt ə.ˈɡriː.mənt]

általános szabályokat megállapít

lay down general rules[UK: leɪ daʊn ˈdʒen.r̩əl ruːlz] [US: ˈleɪ ˈdaʊn ˈdʒen.r̩əl ˈruːlz]

Amikor nehéz valami, az erőtlen csügged, az erős megállja.

When the going gets tough, the tough get going.[UK: wen ðə ˈɡəʊɪŋ ˈɡets tʌf ðə tʌf ˈɡet ˈɡəʊɪŋ] [US: hwen ðə ˈɡoʊɪŋ ˈɡets ˈtəf ðə ˈtəf ˈɡet ˈɡoʊɪŋ]

apaság megállapítása

affiliation order[UK: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩ ˈɔː.də(r)] [US: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩ ˈɔːr.dər]

affiliation [affiliations] noun
[UK: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

filiation [filiations] noun
[UK: ˌfɪ.lɪ.ˈeɪ.ʃən] [US: ˌfɪ.liː.ˈeɪ.ʃən]

apaságot megállapít ige

affiliate verb
[UK: ə.ˈfɪ.lieɪt] [US: ə.ˈfɪ.li.ˌet]

filiate verb
[UK: fˈɪlɪˌeɪt] [US: fˈɪlɪˌeɪt]

árapály változásakor megálló víz

slack water[UK: slæk ˈwɔː.tə(r)] [US: sˈlæk ˈwɒ.tər]

árat megállapít

price[UK: praɪs] [US: ˈpraɪs]

prise [prised, prised, prising, prises] verb
[UK: praɪz] [US: praɪz]

valorize [valorized, valorized, valorizing, valorizes] verb
[UK: ˈvæ.lə.raɪz] [US: ˈvæ.lʌ.ˌraɪz]

ármegállapítás főnév

valorization noun
[UK: vˌaləraɪzˈeɪʃən] [US: vˌælɚrᵻzˈeɪʃən]

ármegállapító személy főnév

estimator [estimators] noun
[UK: ə.ˈstɪ.mə.tə(r)] [US: ə.ˈstɪ.mə.tər]

árt megállapít ige

valorize [valorized, valorized, valorizing, valorizes] verb
[UK: ˈvæ.lə.raɪz] [US: ˈvæ.lʌ.ˌraɪz]

árumegállító jog

staple right

atlanti tarpon (Megalops atlanticus)

Atlantic tarpon[UK: ət.ˈlæn.tɪk ˈtɑː.pɒn] [US: əˈt.læn.tɪk ˈtɑːr.pən]

autóbusz-végállomás főnév

omnibus station noun
[UK: ˈɒm.nɪ.bəs ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈɑːm.nə.bəs ˈsteɪʃ.n̩]

autóbuszmegál

bus stop[UK: bʌs stɒp] [US: ˈbəs ˈstɑːp]

12

You can find it in:

HungarianEnglish