Hungarian-English dictionary »

csillagzat meaning in English

HungarianEnglish
csillagzat főnév

star [stars]◼◼◼ noun
[UK: stɑː(r)] [US: ˈstɑːr]

constellation [constellations]◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒn.stə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.stə.ˈleɪʃ.n̩]

csillagzat főnév
csill

asterism noun
[UK: ˈæstərɪz(ə)m ] [US: ˈæstərɪz(ə)m ]

balcsillagzat (átv) főnév

sullen planet noun
[UK: ˈsʌ.lən ˈplæ.nɪt] [US: ˈsʌ.lən ˈplæ.nət]

balcsillagzat alatt

under the shadow of misfortune[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə ˈʃæ.dəʊ əv ˌmɪs.ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˈʌnd.r̩ ðə ˈʃæˌdo.ʊ əv ˌmɪs.ˈfɔːr.tʃən]

kedvező (csillagzat) melléknév

benefic adjective
[UK: benˈɪfɪk] [US: benˈɪfɪk]

rossz csillagzat alatt született melléknév

ill-starred adjective
[UK: ɪl stɑːd] [US: ˈɪl ˈstɑːrd]

planet-stricken adjective
[UK: ˈplæ.nɪt ˈstrɪkən] [US: ˈplæ.nət ˈstrɪkən]

planet-struck adjective
[UK: ˈplæ.nɪt strʌk] [US: ˈplæ.nət ˈstrək]

szerencsés csillagzat alatt született

be born lucky[UK: bi bɔːn ˈlʌk.i] [US: bi ˈbɔːrn ˈlʌk.i]

be born under a lucky star[UK: bi bɔːn ˈʌnd.ə(r) ə ˈlʌk.i stɑː(r)] [US: bi ˈbɔːrn ˈʌnd.r̩ ə ˈlʌk.i ˈstɑːr]

bear a charmed life[UK: beə(r) ə tʃɑːmd laɪf] [US: ˈber ə ˈtʃɑːrmd ˈlaɪf]

have a charmed life[UK: həv ə tʃɑːmd laɪf] [US: həv ə ˈtʃɑːrmd ˈlaɪf]

he has a charmed life[UK: hiː hæz ə tʃɑːmd laɪf] [US: ˈhiː ˈhæz ə ˈtʃɑːrmd ˈlaɪf]

szerencsétlen csillagzat alatt született (átv) melléknév

ill-begotten adjective
[UK: ɪl bɪ.ˈɡɒ.tən] [US: ˈɪl bi.ˈɡɒ.tən]

You can find it in:

HungarianEnglish