Hungarian-English dictionary » csendülés (éremé) meaning in English

HungarianEnglish
csendülés (éremé) főnév

chink (click, clink)◼◼◼ noun
[UK: tʃɪŋk] [US: ˈtʃɪŋk]

You can find it in:

HungarianEnglish