Hungarian-English dictionary »

cselekvőképtelenné tesz meaning in English

HungarianEnglish
cselekvőképtelenné tesz ige

incapacitate [incapacitated, incapacitated, incapacitating, incapacitates]◼◼◼ verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.teɪt] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ˌtet]

You can find it in:

HungarianEnglish