Hungarian-English dictionary »

csak üzenetrögzítő válaszol meaning in English

HungarianEnglish
csak üzenetrögzítő válaszol

I'm only getting an answering machine[UK: aɪm ˈəʊn.li ˈɡet.ɪŋ ən ˈɑːn.sər.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈaɪm ˈoʊn.li ˈɡet.ɪŋ ˈæn ˈæn.sər.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

You can find it in:

HungarianEnglish