Hungarian-English dictionary »

csak meaning in English

HungarianEnglish
csak határozószó

butadverb
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

exclusivelyadverb
[UK: ɪk.ˈskluː.sɪ.vli] [US: ɪk.ˈskluː.sɪ.vli]

justadverb
[UK: dʒəst] [US: dʒəst]

merelyadverb
[UK: ˈmɪə.li] [US: ˈmɪr.li]

onlyadverb
[UK: ˈəʊn.li] [US: ˈoʊn.li]

simplyadverb
[UK: ˈsɪm.pli] [US: ˈsɪm.pli]

solelyadverb
[UK: ˈsəʊ.li] [US: ˈsoʊ.li]

csak (valami) előérzet határozószó

just a hunch◼◼◼adverb
[UK: dʒəst ə hʌntʃ] [US: dʒəst ə ˈhəntʃ]

csak (valami) megérzés határozószó

just a hunch◼◼◼adverb
[UK: dʒəst ə hʌntʃ] [US: dʒəst ə ˈhəntʃ]

csak (valami) sejtelem határozószó

just a hunch◼◼◼adverb
[UK: dʒəst ə hʌntʃ] [US: dʒəst ə ˈhəntʃ]

csak 18 éven felülieknek (film)

X, x (Cross)[UK: eks eks] [US: ˈeks ˈeks]

csak a holttestemen át

over my dead body◼◼◼[UK: ˈəʊv.ə(r) maɪ ded ˈbɒ.di] [US: ˈoʊv.r̩ ˈmaɪ ˈded ˈbɑː.di]

csak a kezét kell kinyújtania (valami) után (átv)

have the ball at one's feet[UK: həv ðə bɔːl ət wʌnz fiːt] [US: həv ðə ˈbɒl ət wʌnz ˈfiːt]

csak a kiállításra

only for the exhibition◼◼◼[UK: ˈəʊn.li fɔː(r) ðə ˌek.sɪ.ˈbɪʃ.n̩] [US: ˈoʊn.li ˈfɔːr ðə ˌek.sə.ˈbɪʃ.n̩]

csak a maga érdekével törődő ember (átv)

turn-server[UK: tɜːn ˈsɜː.və(r)] [US: ˈtɝːn ˈsɝː.vər]

csak a saját érdekeit néz melléknév

individualisticadjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˌvɪ.dʒʊə.ˈlɪ.stɪk] [US: ˌɪn.dɪ.ˌvɪ.dʒuːə.ˈlɪ.stɪk]

csak a szórakozásnak élő lány

good-time girl[UK: ɡʊd ˈtaɪm ɡɜːl] [US: ˈɡʊd ˈtaɪm ˈɡɝːl]

csak a testemen át

over my dead body◼◼◼[UK: ˈəʊv.ə(r) maɪ ded ˈbɒ.di] [US: ˈoʊv.r̩ ˈmaɪ ˈded ˈbɑː.di]

csak a testemen keresztül! (átv)

Over my dead body!◼◼◼[UK: ˈəʊv.ə(r) maɪ ded ˈbɒ.di] [US: ˈoʊv.r̩ ˈmaɪ ˈded ˈbɑː.di]

csak a tréfa kedvéért

out of mere play[UK: ˈaʊt əv mɪə(r) ˈpleɪ] [US: ˈaʊt əv ˈmɪr ˈpleɪ]

csak abban az esetben

just in case◼◼◼[UK: dʒəst ɪn keɪs] [US: dʒəst ɪn ˈkeɪs]

csak akkor, ha

only if◼◼◼

csak alkalomadtán

on occasion only[UK: ɒn əˈk.eɪʒ.n̩ ˈəʊn.li] [US: ɑːn əˈk.eɪʒ.n̩ ˈoʊn.li]

csak amikor határozószó

only when◼◼◼adverb

csak annyi időm volt, hogy …

I had only long enough to[UK: ˈaɪ həd ˈəʊn.li ˈlɒŋ ɪ.ˈnʌf tuː] [US: ˈaɪ həd ˈoʊn.li ˈlɔːŋ ə.ˈnəf ˈtuː]

csak annyit mondtam neki

I just told him◼◼◼[UK: ˈaɪ dʒəst təʊld hɪm] [US: ˈaɪ dʒəst toʊld ˈhɪm]

csak árnyéka önmagának

be a mere shadow of one's former self[UK: bi ə mɪə(r) ˈʃæ.dəʊ əv wʌnz ˈfɔː.mə(r) self] [US: bi ə ˈmɪr ˈʃæˌdo.ʊ əv wʌnz ˈfɔːr.mər ˈself]

csak arra szorítkozhatunk, hogy …

we must be content with[UK: wiː mʌst bi kən.ˈtent wɪð] [US: ˈwiː ˈməst bi ˈkɑːn.tent wɪθ]

csak arról

just about◼◼◼[UK: dʒəst ə.ˈbaʊt] [US: dʒəst ə.ˈbaʊt]

csak az a dolgod, hogy …

all you have to do is[UK: ɔːl juː həv tuː duː ɪz] [US: ɔːl ˈjuː həv ˈtuː ˈduː ˈɪz]

csak az Isten a megmondhatója

Lord knows how[UK: lɔːd nəʊz ˈhaʊ] [US: ˈlɔːrd noʊz ˈhaʊ]

csak az Isten tudja

be in the lap of the Gods[UK: bi ɪn ðə læp əv ðə ɡɒdz] [US: bi ɪn ðə ˈlæp əv ðə ˈɡɑːdz]

csak az Isten tudja, hogy mit kell tennem

goodness knows what I must do[UK: ˈɡʊd.nəs nəʊz ˈwɒt ˈaɪ mʌst duː] [US: ˈɡʊd.nəs noʊz ˈhwʌt ˈaɪ ˈməst ˈduː]

csak az Isten tudja, hogyan …

Lord knows how[UK: lɔːd nəʊz ˈhaʊ] [US: ˈlɔːrd noʊz ˈhaʊ]

csak az van, hogy …

it's just that[UK: ɪts dʒəst ðæt] [US: ɪts dʒəst ˈðæt]

csak azért beszél, hogy jártassa a száját

talk for talking's sake[UK: ˈtɔːk fɔː(r)] [US: ˈtɔːk ˈfɔːr]

csak azért hogy tudd

(just) for the record

csak azt mondtam neki

I just told him◼◼◼[UK: ˈaɪ dʒəst təʊld hɪm] [US: ˈaɪ dʒəst toʊld ˈhɪm]

Csak bátran!

Go ahead!◼◼◼[UK: ɡəʊ ə.ˈhed] [US: ˈɡoʊ ə.ˈhed]

csak beavatottak által érthető vicc

private joke[UK: ˈpraɪ.vɪt dʒəʊk] [US: ˈpraɪ.vət dʒoʊk]

12