Hungarian-English dictionary »

bizalmaskodás meaning in English

HungarianEnglish
bizalmaskodás főnév

familiarity [familiarities]◼◼◼ noun
[UK: fə.ˌmɪ.lɪ.ˈæ.rɪ.ti] [US: fə.ˌmɪ.ˈlje.rə.ti]

confidentiality [confidentialities]◼◼◻ noun
[UK: ˌkɒn.fɪ.ˌden.ʃɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: ˌkɑːn.fə.ˌden.ʃi.ˈæ.lə.ti]

familiarities◼◼◻ noun
[UK: fə.ˌmɪ.lɪ.ˈæ.rɪ.tɪz] [US: fə.ˌmɪ.lɪ.ˈæ.rɪ.tɪz]

back-slapping noun
[UK: ˈbæk ˈslæp.ɪŋ] [US: ˈbæk sˈlæp.ɪŋ]

overfamiliarity [overfamiliarities] noun

Csak semmi bizalmaskodás!

Keep off the grass![UK: kiːp ɒf ðə ɡrɑːs] [US: ˈkiːp ˈɒf ðə ˈɡræs]

You can find it in:

HungarianEnglish