Hungarian-English dictionary » belső meaning in English

HungarianEnglish
belső

in◼◼◼ adjective
[UK: ɪn] [US: ɪn]

inboard◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪn.bɔːd] [US: ˈɪn.ˌbɔːrd]

internal◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtɜːn.l̩] [US: ˌɪn.ˈtɝː.nl̩]

inner◼◼◻ adjective
[UK: ˈɪ.nə(r)] [US: ˈɪ.nər]

inside◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈsaɪd] [US: ˌɪn.ˈsaɪd]

interior◼◼◻ noun adjective
[UK: ɪn.ˈtɪə.rɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈtɪ.riər]

inland◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈlænd] [US: ˈɪn.ˌlænd]

intrinsic◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtrɪn.sɪk] [US: ˌɪn.ˈtrɪn.sɪk]

inward◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪn.wəd] [US: ˈɪn.wərd]

downtown noun
[UK: ˈdaʊn.taʊn] [US: ˈdaʊn.taʊn]

endo… adjective
[UK: ˈen.dəʊ] [US: ˈendo.ʊ]

innerly adjective
[UK: ˈɪnəli ] [US: ˈɪnərli ]

intestine noun
[UK: ɪn.ˈte.stɪn] [US: ˌɪn.ˈte.stən]

intrinsical adjective
[UK: ɪntrˈɪnsɪkəl] [US: ɪntrˈɪnsɪkəl]

landward noun
[UK: ˈlæn.dwəd] [US: ˈlæn.dwərd]

pectoral noun
[UK: ˈpek.tə.rəl] [US: ˈpek.tə.rəl]

wallie noun
[UK: ˈwɒ.li] [US: ˈwɒ.li]

belső előtag

endo…◼◻◻ prefix
[UK: ˈen.dəʊ] [US: ˈendo.ʊ]

belső főnév melléknév

inboard … noun adjective
[UK: ˈɪn.bɔːd] [US: ˈɪn.ˌbɔːrd]

belső (elrendezés) főnév melléknév

interior◼◼◼ noun adjective
[UK: ɪn.ˈtɪə.rɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈtɪ.riər]

belső ajtó

inner door[UK: ˈɪ.nə(r) dɔː(r)] [US: ˈɪ.nər ˈdɔːr]

belső behatástól fellépő erotika főnév

autoerotism noun
[UK: ˌɔːtəʊɪrˈɒtɪzəm] [US: ˌɔːɾoʊɪrˈɑːɾɪzəm]

belső bizonyíték

internal evidence[UK: ɪn.ˈtɜːn.l̩ ˈe.vɪ.dəns] [US: ˌɪn.ˈtɝː.nl̩ ˈe.və.dəns]

belső bolygó

inner planet[UK: ˈɪ.nə(r) ˈplæ.nɪt] [US: ˈɪ.nər ˈplæ.nət]

belső borítás

interior trim[UK: ɪn.ˈtɪə.rɪə(r) trɪm] [US: ˌɪn.ˈtɪ.riər ˈtrɪm]

belső burkolat

interior trim[UK: ɪn.ˈtɪə.rɪə(r) trɪm] [US: ˌɪn.ˈtɪ.riər ˈtrɪm]

belső cinkostárs által elkövetett bűntény

inside job

belső csatár

inside[UK: ɪn.ˈsaɪd] [US: ˌɪn.ˈsaɪd]

belső csontváz (gerinceseké) (endoskeleton) főnév

endoskeleton (internal skeleton) noun
[UK: ˈendəʊskˌelɪtən] [US: ˈendoʊskˌelᵻtən]

belső csíralemez (endoderma) főnév

endoderm noun
[UK: ˈendəʊdˌɜːm] [US: ˈendoʊdˌɜːm]

belső csúcs főnév

cusp noun
[UK: kʌsp] [US: ˈkəsp]

belső címlap főnév

cover-page noun
[UK: ˈkʌ.və(r) peɪdʒ] [US: ˈkʌ.vər ˈpeɪdʒ]

belső elhelyezkedésű

intrinsical[UK: ɪntrˈɪnsɪkəl] [US: ɪntrˈɪnsɪkəl]

belső ellentmondás főnév

inconsistence noun
[UK: ɪnkənsˈɪstəns] [US: ɪnkənsˈɪstəns]

inconsistency noun
[UK: ˌɪnk.ən.ˈsɪ.stən.si] [US: ˌɪnk.ən.ˈsɪ.stən.si]

belső elrendezés

interior decoration[UK: ɪn.ˈtɪə.rɪə(r) ˌdek.ə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈtɪ.riər ˌdek.ə.ˈreɪʃ.n̩]

interior fittings[UK: ɪn.ˈtɪə.rɪə(r) ˈfɪ.tɪŋz] [US: ˌɪn.ˈtɪ.riər ˈfɪ.tɪŋz]

belső elválasztás (endocrinia, endosecretio)

endocrin section[UK: ˈendəʊkrˌɪn sˈekʃən] [US: ˈendoʊkrˌɪn sˈekʃən]

belső elválasztás (pl mirigyé) (incretio)

incretion[UK: ɪnkrˈeʃən] [US: ɪnkrˈeʃən]

belső elválasztású (endocrinus)

endocrine[UK: ˈen.dəʊ.krɪn] [US: ˈendo.ʊ.krɪn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies