Hungarian-English dictionary »

ashed meaning in English

Showing results for ash
Search instead for ashed
HungarianEnglish
Ashanit (ásv) főnév

Ashanite noun
[UK: əʃˈanaɪt] [US: əʃˈænaɪt]

Ashburtonit (ásv) főnév

Ashburtonite noun
[UK: ˈaʃbətˌɒnaɪt] [US: ˈæʃbɚtˌɑːnaɪt]

Ashcroftin-(Y) (ásv) főnév

Ashcroftine-(Y) noun
[UK: ˈaʃkrəftˌiːn] [US: ˈæʃkrəftˌiːn]

Asheville főnév

Asheville◼◼◼ noun
[UK: ˈæʃ.ˌvɪl] [US: ˈæʃ.ˌvɪl]

Ashoverit (ásv) főnév

Ashoverite noun
[UK: əʃˈʌvərˌaɪt] [US: əʃˈʌvɚrˌaɪt]

a hajózáshoz elengedhetetlen cikkeket (vitorlákat, köteleket stb.) árusító kereskedő főnév

ship's chandler noun
[UK: ˈʃɪps ˈtʃɑːnd.lə(r)] [US: ˈʃɪps ˈtʃænd.lər]

a létfenntartáshoz szükségeset megkeresi

earn ones's keep[UK: ɜːn] [US: ˈɝːn]

a nyelvtanuláshoz türelem és szorgalom kell

it takes patience and Industry to learn a language[UK: ɪt teɪks ˈpeɪʃns ənd ˈɪn.də.stri tuː lɜːn ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈɪt ˈteɪks ˈpeɪ.ʃəns ænd ˈɪn.də.stri ˈtuː ˈlɝːn ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

a síráshoz közel

in the brink of tears[UK: ɪn ðə brɪŋk əv ˈtɪəz] [US: ɪn ðə ˈbrɪŋk əv ˈtɪrz]

adáshiba főnév

radiointerference noun
[UK: rˌeɪdɪəʊˌɪntəfˈiərəns] [US: rˌeɪdɪoʊˌɪntəfˈɪrəns]

transmission interference noun
[UK: trænz.ˈmɪʃ.n̩ ˌɪn.tə.ˈfɪə.rəns] [US: træn.ˈsmɪʃ.n̩ ˌɪn.tər.ˈfɪ.rəns]

alany (ojtáshoz) főnév

stock◼◼◼ noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

áldozáshoz járul

break bread[UK: breɪk bred] [US: ˈbreɪk ˈbred]

alkalmazkodik (előíráshoz) (átv) ige

toe the line verb
[UK: təʊ ðə laɪn] [US: ˈtoʊ ðə ˈlaɪn]

álláshalmozás főnév

plurality of offices noun
[UK: plʊə.ˈræ.lɪ.ti əv ˈɒf.ɪs.ɪz] [US: plə.ˈræ.lə.ti əv ˈɑːf.əs.əz]

plurality [pluralities] noun
[UK: plʊə.ˈræ.lɪ.ti] [US: plə.ˈræ.lə.ti]

álláshalmozó főnév

pluralist [pluralists]◼◼◼ noun
[UK: ˈplʊə.rə.lɪst] [US: ˈplʊə.rə.lɪst]

pooh-bah noun
[UK: puː bɑː] [US: ˈpuː ˈbɑː]

álláshalmozó főnév
biz

twicer noun
[UK: ˈtwaɪ.sə] [US: ˈtwaɪ.sər]

álláshely főnév

stand◼◼◼ noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

álláshirdetés főnév

job advertisement◼◼◼ noun
[UK: dʒɒb əd.ˈvɜː.tɪ.smənt] [US: ˈdʒɑːb əd.ˈvɝː.təz.mənt]

állítóhorog (fúráshoz használt)

crowfoot[UK: ˈkrəʊ.fʊt] [US: ˈkroʊ.ˌfʊt]

állomáshely főnév

station◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈsteɪʃ.n̩]

állomáshoz vezető út

way to the station[UK: ˈweɪ tuː ðə ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈweɪ ˈtuː ðə ˈsteɪʃ.n̩]

alomanyag (alváshoz, állat tisztántartásához) főnév

litter◼◼◼ noun
[UK: ˈlɪ.tə(r)] [US: ˈlɪ.tər]

alul rugós bot ugráláshoz főnév

pogo noun

alváshiány főnév

sleep deprivation◼◼◼ noun

alváshoz elhelyezkedik

settle oneself to sleep[UK: ˈset.l̩ wʌn.ˈself tuː sliːp] [US: ˈset.l̩ wʌn.ˈself ˈtuː sˈliːp]

amint alább olvasható

as under[UK: əz ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈæz ˈʌnd.r̩]

asztalka (felszólgáláshoz, gurítható) főnév

dinner cart noun

backslash főnév

backslash◼◼◼ noun
[UK: ˈbæk.slæʃ] [US: ˈbæk.slæʃ]

betonvasháló főnév

netting noun
[UK: ˈnet.ɪŋ] [US: ˈnet.ɪŋ]

borításhoz való fa

wainscot-wood[UK: ˈweɪn.skət wʊd] [US: ˈweɪn.skət ˈwʊd]

Capitolium (Washington)

The Hill◼◼◼[UK: ðə hɪl] [US: ðə ˈhɪl]

cashpoint főnév

cashpoint noun

csak olvasható melléknév

read-only adjective
[UK: riːd ˈəʊn.li] [US: riːd ˈoʊn.li]

csak olvasható memória főnév

read-only memory noun
[UK: riːd ˈəʊn.li ˈme.mə.ri] [US: riːd ˈoʊn.li ˈme.mə.ri]

csónakot javításhoz felfordít

cant a boat for repairs[UK: kænt ə bəʊt fɔː(r) rɪ.ˈpeəz] [US: ˈkænt ə boʊt ˈfɔːr rə.ˈperz]

déli óriáshojsza (Macronectes giganteus)

Southern giant petrel[UK: ˈsʌ.ðən ˈdʒaɪənt ˈpe.trəl] [US: ˈsʌ.ðərn ˈdʒaɪənt ˈpe.trəl]

drasztikus hatású hashajtó (drasticum, drastica, hydragogum, hydragoga)

hydragogue (cathartic, diuretic)[UK: hˈaɪdrəɡˌɒɡ] [US: hˈaɪdrəɡˌɑːɡ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish