Hungarian-English dictionary »

10 meaning in English

HungarianEnglish
10 fontot szeretnék rátenni

I'd like to put L10 on it[UK: aɪd ˈlaɪk tuː ˈpʊt el ɒn ɪt] [US: aɪd ˈlaɪk ˈtuː ˈpʊt ˈel ɑːn ˈɪt]

10 liter főnév

dal (decalitre, dekaliter, dkl) [dals] noun
[UK: ˈdæl] [US: ˈdæl]

10 méter

dam (decametre, decameter, dam, dkm)[UK: ˈdek.ə.ˌmiː.tə] [US: ˈdek.ə.ˌmiː.tə]

10 pontos betűnagyság

long primer[UK: ˈlɒŋ ˈpraɪ.mə(r)] [US: ˈlɔːŋ ˈpraɪ.mər]

10 v 13 soros időmértékes versforma főnév

rondeau [rondeaux] noun
[UK: ˈrɒn.dəʊ] [US: ranˈdoʊ]

rondel noun
[UK: ˈrɒn.dl̩] [US: ˈrɒn.dl̩]

10-bábos tekejátékban főnév

ten-strike noun
[UK: ten straɪk] [US: ˈten ˈstraɪk]

10.

10th[UK: ˈtiː.ˈeɪtʃ] [US: ˈtiː.ˈeɪtʃ]

100 (századik) számnév

hundredth numeral
[UK: ˈhʌn.drədθ] [US: ˈhʌn.drədθ]

100 avoirdupois font főnév

centner noun
[UK: ˈsent.nə(r)] [US: ˈsent.nər]

100 font US

cwt (hundredweight, cwt, short hundredweight, centner, cental, quintal)[UK: ˈhʌ.drə.dweɪt] [US: ˈhʌ.drə.dweɪt]

100 font (453 kg)

cental (100 pounds, 453 kilograms)[UK: ˈsentl] [US: ˈsentl]

100 kilogramm

metric centner[UK: ˈme.trɪk ˈsent.nə(r)] [US: ˈme.trɪk ˈsent.nər]

100 méter

100 metres[UK: ˈmiː.təz] [US: ˈmiː.təz]

100 ökör feláldozása főnév

hecatomb noun
[UK: ˈhek.ə.tuːm] [US: ˈhek.ə.tuːm]

100 °C-nál magasabb hőmérsékleten szárított abszolút száraz melléknév

oven-dry adjective
[UK: ˈʌv.n̩ draɪ] [US: ˈʌv.n̩ ˈdraɪ]

100-120 acre főnév

ploughland noun
[UK: ˈplaʊlænd] [US: ˈplaʊlænd]

1000 kcal főnév

therm [therms] noun
[UK: θɜːm] [US: ˈθɝːm]

1000 kg

metric to n[UK: ˈme.trɪk tuː en] [US: ˈme.trɪk ˈtuː ˈen]

1000 kilogramm főnév

millier noun
[UK: mˈɪlɪə] [US: mˈɪlɪɚ]

1000 megohm főnév
vill

begohm noun
[UK: bɪɡˈəʊm] [US: bɪɡˈoʊm]

1000 W-os színházi fényszóró

olivet[UK: ˈɒ.lɪ.vet] [US: ɑː.lə.ˈvet]

olivette[UK: ˈɑː.lɪ.ˈvet] [US: ˈɑː.lɪ.ˈvet]

10000 gramm főnév

myriagramme noun
[UK: mˈaɪrɪˌaɡram] [US: mˈaɪrɪˌæɡræm]

1000000 (milliomodik) számnév

millionth numeral
[UK: ˈmɪ.lɪənθ] [US: ˈmɪ.ljənθ]

1016,6 kg

gross to n[UK: ɡrəʊs tuː en] [US: ɡroʊs ˈtuː ˈen]

1016 kg

long to n[UK: ˈlɒŋ tuː en] [US: ˈlɔːŋ ˈtuː ˈen]

105 új penny (1813-) főnév

guinea [guineas] noun
[UK: ˈɡɪ.ni] [US: ˈɡɪ.ni]

1066 előtti

pre-Conquest[UK: pre ˈkɒŋ.kwest] [US: ˈpriː ˈkɑːŋ.kwest]

1066 méter főnév

verst noun
[UK: vˈɜːst] [US: vˈɜːst]

108 köbláb

stack[UK: stæk] [US: ˈstæk]

1 10 (egytized) melléknév

one-tenth adjective
[UK: wʌn tenθ] [US: wʌn ˈtenθ]

1 100 (egyszázad)

one hundreds[UK: wʌn ˈhʌn.drədz] [US: wʌn ˈhʌn.drədz]

11-es vágányról 1022-kor Guildford-ba

platform 11 for the 1022 to Guildford[UK: ˈplæt.fɔːm fɔː(r) ðə tuː ˈɡɪl.fəd] [US: ˈplæt.ˌfɔːrm ˈfɔːr ðə ˈtuː ˈɡɪl.fəd]

1:10 arányú melléknév

subdecuple adjective
[UK: sˈʌbdɪkˌuːpəl] [US: sˈʌbdɪkˌuːpəl]

200-1000 m mélységű melléknév

bathyal adjective
[UK: bˈaθɪəl] [US: bˈæθɪəl]

31,1035 gramm

troy ounce[UK: trɔɪ aʊns] [US: ˌtrɔɪ ˈaʊns]

8-10 kölyökcserkész

den[UK: den] [US: ˈden]

82 x 108 cm-es lemez főnév

quarter-plate noun
[UK: ˈkwɔː.tə(r) pleɪt] [US: ˈkwɔːr.tər ˈpleɪt]

9,10-diketoantracén főnév

anthraquinone [anthraquinones] noun
[UK: ˈanθrəkwˌɪnɒn] [US: ˈænθrəkwˌɪnɑːn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish