Hungarian-English dictionary » -ban meaning in English

HungarianEnglish
-ban

in◼◼◼[UK: ɪn] [US: ɪn]

at◼◼◻[UK: ət] [US: ət]

-ban/-ben

inside[UK: ɪn.ˈsaɪd] [US: ˌɪn.ˈsaɪd]

…ba,…be, …ban,…ben

in …[UK: ɪn] [US: ɪn]

a bánat nem tarthat örökké

grief cannot last always[UK: ˈɡriːf ˈkæn.ɒt lɑːst ˈɔːl.weɪz] [US: ˈɡriːf ˈkæn.ɑːt ˈlæst ˈɔːl.weɪz]

a Federal Reserve Systemhez tartozó bank főnév

member bank noun
[UK: ˈmem.bə(r) bæŋk] [US: ˈmem.bər ˈbæŋk]

A magyar bányász himnusz

The Hungarian Miner's Anthem[UK: ðə ˌhʌŋ.ˈɡeə.rɪən ˈmaɪ.nərz ˈæn.θəm] [US: ðə həŋ.ˈɡe.riən ˈmaɪ.nərz ˈæn.θəm]

abesszíniai banán (Musa ensete)

ensete[UK: ensˈiːt] [US: ensˈiːt]

adja a bankot

put it on[UK: ˈpʊt ɪt ɒn] [US: ˈpʊt ˈɪt ɑːn]

put on side[UK: ˈpʊt ɒn saɪd] [US: ˈpʊt ɑːn ˈsaɪd]

put on the high-and-mighty[UK: ˈpʊt ɒn ðə haɪ ənd ˈmaɪ.ti] [US: ˈpʊt ɑːn ðə ˈhaɪ ænd ˈmaɪ.ti]

adja a bankot (átv)

give oneself airs[UK: ɡɪv wʌn.ˈself eəz] [US: ˈɡɪv wʌn.ˈself ˈerz]

put on airs[UK: ˈpʊt ɒn eəz] [US: ˈpʊt ɑːn ˈerz]

put on dog[UK: ˈpʊt ɒn dɒɡ] [US: ˈpʊt ɑːn ˈdɔːɡ]

aki támad, meg is bánja

meddle and smart for it[UK: ˈmed.l̩ ənd smɑːt fɔː(r) ɪt] [US: ˈmed.l̩ ænd ˈsmɑːrt ˈfɔːr ˈɪt]

aknacsatlós (bányában) főnév

lander noun
[UK: ˈlæn.də(r)] [US: ˈlæn.dər]

aláás (bányában) ige

kerf verb
[UK: kɜːf] [US: kɜːrf]

aláásás (bányában) főnév

kerf noun
[UK: kɜːf] [US: kɜːrf]

alkoholba fojtja a bánatát

drown one's sorrow[UK: draʊn wʌnz ˈsɒ.rəʊ] [US: ˈdraʊn wʌnz ˈsɑːro.ʊ]

drown one's sorrows

állami bank

state bank◼◼◼[UK: steɪt bæŋk] [US: ˈsteɪt ˈbæŋk]

államtanács ülése (angolszászoknál X -XI sz -ban) főnév

witenagemote noun
[UK: wˈaɪtneɪdʒmˌəʊt] [US: wˈaɪtneɪdʒmˌoʊt]

amerikai bangita (Viburnum trilobum)

American cranberrybush[UK: ə.ˈmer.ɪk.ən] [US: ə.ˈmer.ɪk.ən]

aranyfedezetű bankjegyeket bocsát ki ige

desterilize verb
[UK: dɪstˈerəlˌaɪz] [US: dɪstˈerəlˌaɪz]

átadja a bankot

pass the deal[UK: pɑːs ðə diːl] [US: ˈpæs ðə ˈdiːl]

atkás bőrviszketegség (cukoratka-, háziatka okozta bántalom)

grocer's itch[UK: ˈɡrosərz ɪtʃ] [US: ˈɡrosərz ˈɪtʃ]

atkás ekcéma (cukoratka-, háziatka okozta bántalom)

grocer's itch[UK: ˈɡrosərz ɪtʃ] [US: ˈɡrosərz ˈɪtʃ]

átterjed (bántalom) ige

affect verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

az Angol Bank

The Old Lady of Threadneedle Street[UK: ðə əʊld ˈleɪ.di əv] [US: ðə oʊld ˈleɪ.di əv]

az egész banda

the whole gang[UK: ðə həʊl ɡæŋ] [US: ðə hoʊl ˈɡæŋ]

az őserdőben tanyázó bandita főnév

bushranger noun
[UK: ˈbʊʃˌreɪnʤə] [US: ˈbʊʃˌreɪnʤə]

bankok egy csoportja által közösen nyújtott hitel, mivel a hitel összege túl nagy lenne egy bank számára főnév

participation loan noun
[UK: pɑ:ˌtɪ.sɪ.ˈpeɪʃ.n̩ ləʊn] [US: parˌtɪ.sə.ˈpeɪʃ.n̩ ˈloʊn]

Banks-fenyő (Pinus banksiana, Pinus divaricata)

princess pine[UK: prɪn.ˈses paɪn] [US: ˈprɪn.ses ˈpaɪn]

bányamester (bányafelügyelő) főnév

underlooker (underviewer) noun
[UK: ˌʌndəlˈʊkə] [US: ˌʌndɚlˈʊkɚ]

barátja elvesztésén bánkódik

mourn the loss of a friend[UK: mɔːn ðə lɒs əv ə ˈfrend] [US: ˈmɔːrn ðə ˈlɒs əv ə ˈfrend]

barátságtalanul bánik vkvel

disoblige somebody[UK: ˌdɪ.sə.ˈblaɪdʒ ˈsʌm.bə.di] [US: ˌdɪ.sə.ˈblaɪdʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

befektetési bankár főnév

investment banker◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈvest.mənt ˈbæŋkə(r)] [US: ˌɪn.ˈvest.mənt ˈbæŋkər]

befizetés (bank) főnév

deposit◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈpɒ.zɪt] [US: də.ˈpɑː.zət]

beteges bántalom főnév

infirmity noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.mɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈfɝː.mə.ti]

bikabankszia (Banksia grandis)

bull banksia[UK: bʊl] [US: ˈbʊl]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies