Hungarian-English dictionary »

összeg meaning in English

HungarianEnglish
összeg főnév

sum [sums]◼◼◼ noun
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

money [monies]◼◼◼ noun
[UK: ˈmʌ.ni] [US: ˈmʌ.ni]

total [totals]◼◼◻ noun
[UK: ˈtəʊt.l̩] [US: ˈtoʊt.l̩]

aggregation [aggregations]◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.ɡrɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌæ.ɡrɪ.ˈɡeɪʃ.n̩]

amount to◼◼◻ noun

summation [summations]◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: sə.ˈmeɪʃ.n̩]

aggregate [aggregates]◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡət] [US: ˈæ.ɡrə.ɡət]

tot [tots] noun
[UK: tɒt] [US: ˈtɑːt]

összeg (számláé) főnév

amount [amounts]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈmaʊnt] [US: ə.ˈmaʊnt]

összeg erejéig

the amount of◼◼◼[UK: ðə ə.ˈmaʊnt əv] [US: ðə ə.ˈmaʊnt əv]

összegabalyodik ige

foul [fouled, fouled, fouling, fouls] verb
[UK: faʊl] [US: ˈfaʊl]

super-coil [super-coiled, super-coiled, super-coiling, super-coils] verb
[UK: ˈsuː.pə(r) kɔɪl] [US: ˈsuː.pər ˌkɔɪl]

összegabalyodott melléknév

ravelled adjective
[UK: ˈræ.vəld] [US: ˈræ.vəld]

összegabalyodva határozószó

afoul adverb
[UK: ə.ˈfaʊl] [US: ə.ˈfaʊl]

összegabalyodás

tangle [tangles]◼◼◼ noun
[UK: ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ˈtæŋ.ɡl̩]

super-coil [super-coiled, super-coiled, super-coiling, super-coils] verb
[UK: ˈsuː.pə(r) kɔɪl] [US: ˈsuː.pər ˌkɔɪl]

összegabalyít ige

ensnarl verb
[UK: en.ˈsnɑːl] [US: en.ˈsnɑːrl]

mat [matted, matted, matting, mats] verb
[UK: mæt] [US: ˈmæt]

perplex [perplexed, perplexed, perplexing, perplexes] verb
[UK: pə.ˈpleks] [US: pər.ˈpleks]

perturb [perturbed, perturbed, perturbing, perturbs] verb
[UK: pə.ˈtɜːb] [US: pər.ˈtɝːb]

screw up verb
[UK: skruː ʌp] [US: ˈskruː ʌp]

tangle up verb

összegabalyít (vmit) ige

make a muddle of something verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈmʌd.l̩ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈmʌd.l̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

összegbe kerül

come out at[UK: kʌm ˈaʊt ət] [US: ˈkəm ˈaʊt ət]

összegek

monies◼◼◼[UK: ˈmʌ.nɪz] [US: ˈmʌ.niz]

moneys[UK: ˈmʌ.niz] [US: ˈmʌ.niz]

összegen felüli biztosítékra való jogosultság főnév

security interest noun
[UK: sɪ.ˈkjʊə.rɪ.ti ˈɪn.trəst] [US: sɪ.ˈkjʊ.rə.ti ˈɪn.trəst]

összegereblyéz ige

rake up◼◼◼ verb
[UK: reɪk ʌp] [US: ˈreɪk ʌp]

rake together verb
[UK: reɪk tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈreɪk tə.ˈɡe.ðər]

összegereblyézett gaz

raking[UK: ˈreɪkɪŋ] [US: ˈreɪkɪŋ]

összeget feloszt több személy között

apportion a sum among several people[UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩ ə sʌm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩] [US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩ ə ˈsəm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩]

apportion out a sum among several people[UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩ ˈaʊt ə sʌm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩] [US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈaʊt ə ˈsəm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩]

összeget kiszámít

cipher a sum[UK: ˈsaɪ.fə(r) ə sʌm] [US: ˈsaɪ.fər ə ˈsəm]

cipher out a sum[UK: ˈsaɪ.fə(r) ˈaʊt ə sʌm] [US: ˈsaɪ.fər ˈaʊt ə ˈsəm]

összeget kitesz

tot up[UK: tɒt ʌp] [US: ˈtɑːt ʌp]

összeget szétoszt több személy között

apportion a sum among several people[UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩ ə sʌm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩] [US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩ ə ˈsəm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩]

apportion out a sum among several people[UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩ ˈaʊt ə sʌm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩] [US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈaʊt ə ˈsəm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩]

összegez ige

sum [summed, summed, summing, sums]◼◼◼ verb
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

summarize [summarized, summarized, summarizing, summarizes]◼◼◻ verb
[UK: ˈsʌ.mə.raɪz] [US: ˈsʌ.mə.ˌraɪz]

total [totalled, totalled, totalling, totals]◼◻◻ verb
[UK: ˈtəʊt.l̩] [US: ˈtoʊt.l̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish